Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 25 november 2015

Onze hoop gevestigd op het onderzoek van de Nationale Ombudsman (Update)

De Nationale Ombudsman heeft vandaag officieel bekend gemaakt een onderzoek te starten naar de gevolgen van het verdwijnen van ‘de blauwe envelop’. Het kleine stapje waarmee Staatssecretaris Wiebes op 23 november dacht tegemoet te kunnen komen aan de bezwaren, was ontoereikend om van het onderzoek af te zien. Wij zijn daar blij mee.

Het bericht dat de Nationale Ombudsman op zijn website heeft gezet, bevat ook een briefwisseling met de staatssecretaris. Deze schrijft o.a.: “De wet regelt invoering van verplicht elektronisch verkeer tussen burgers, bedrijven en de Belastingdienst en kent geen mogelijkheid om kenbaar te maken dat men daarvan geen gebruik wil maken.” Dat betekent dat de burgers die geen gebruik maken van een computer haast verplicht zouden zijn iemand te machtigen de communicatie met de Belastingdienst te voeren.

Deze verplichting raakt het grootste bezwaar dat de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft, namelijk dat burgers die geen gebruik maken van een computer – vaak zeer ouderen en mensen met een beperking – de communicatie met de Belastingdienst in handen móet geven van iemand anders. Terwijl een ander deel van het beleid van de rijksoverheid juist wil dat mensen zelfredzaam zijn, dat zij zelf de regie over hun leven houden en dus over het beheer van hun financiële zaken. Hier heeft het streven naar efficiency het bij het kabinet en het parlement gewonnen van het streven naar het op basis van gelijkwaardigheid meedoen van alle burgers aan de samenleving.

De brief van de Nationale Ombudsman geeft ons de hoop, dat dit laatste aspect in het onderzoek goed aan bod komt. Daar heeft de Werkgroep in zijn brief van 23 november ook voor gepleit.

Verder hopen wij dat de Nationale Ombudsman binnenkort ook zijn blik richt op het verdwijnen van de acceptgirokaart, zoals de Werkgroep in zijn brief bepleit.

Lees het bericht van de Nationale Ombudsman van 25 november

Lees het antwoord op 23 november van Staatssecretaris Wiebes op vragen uit de Tweede Kamer

Lees de brief van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe van 23 november.

Update:
Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) heeft met steun van o.a. PvdA en VVD de Staatssecretaris gevraagd even pas op de plaats te maken.

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe