Door Luuc Christensen op 11 juni 2015

Xander den Uyl: “Het inhalen van het koopkrachtverlies van het pensioen is moeilijker geworden”

Xander den Uyl, bestuurder van het ABP, sprak op 19 mei in Westerbork over de toekomst van ons pensioenstelsel. Want dit bleek de afgelopen jaren toch minder robuust te zijn dan we dachten. Het vermogen van het ABP nam toe, maar door de lage rente en dus lagere inkomsten zakte de dekkingsgraad. Deze daling werd nog verergend, toen bleek dat mensen gemiddeld langer leven dan waar rekening mee was gehouden. Door gewijzigde regelgeving zijn de eisen waar de pensioenfondsen aan moeten voldoen opgeschroefd. Meer maatwerk en meer keuzes zijn nodig om in te spelen op ontwikkelingen in de samenleving, de discussie over hoe dat het beste kan gebeuren is nog volop aan de gang. Zoals het zich nu laat aanzien hoeven we ons geen zorgen te maken over de toekomst van ons pensioen. Maar dat heeft wel een prijs, bijvoorbeeld dat het inhalen van het koopkrachtverlies van het pensioen moeilijker is geworden.

Lees meer in de geschreven impressie (met enkele foto’s) van de bijeenkomst met Xander den Uyl

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Maak kennis met Luuc Christensen “Het aandeel ouderen in Drenthe neemt toe. Nu is de diversiteit onder ouderen net zo groot als onder mensen jonger dan 65 jaar. Maar ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de een wat eerder dan voor de ander – dat de gezondheid minder wordt, de mobiliteit

Meer over Luuc Christensen