Door Redactie op 4 april 2016

Wonen voor ouderen

Ouderen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en het kabinetsbeleid is daar sterk op gericht. Dat vergt een hele omslag, want de bestaande woningen zijn er vaak niet geschikt voor. Een recent onderzoek in opdracht van de ANBO bevestigt dit. Voorstellen om daar verbetering in aan te brengen zijn opgenomen in het eindrapport ‘Van tehuis naar thuis’, dat het Aanjaagteam ‘Langer zelfstandig wonen’ onlangs aan Minister Blok heeft aangeboden.

Een belangrijke rol is volgens het Aanjaagteam weggelegd voor de gemeenten. Zij kunnen er samen met de zorgverzekeraars c.q. zorgkantoor voor zorgen dat alle betrokken organisaties gezamenlijke afspraken maken om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken voor ouderen en mensen met een beperking. De rijksoverheid kan zich volgens het Aanjaagteam het beste concentreren op het bieden van voldoende ruimte en mogelijkheden aan gemeenten om hun taak waar te maken. In bijlage F op bladzijde 15 van het eindrapport zijn alle voorstellen verwoord.
Wanneer Minister Blok zal reageren op het eindrapport is nog niet bekend.

Op grond van onderzoek door Ipso Facto concludeert de ANBO onder andere, dat er bij veel gemeenten voldoende zicht ontbreekt in hoeverre woningen geschikt zijn voor niet meer zo kwieke ouderen.
Het zou interessant zijn te weten in hoeverre Drentse gemeenten daar zicht op hebben, omdat de vergrijzing in onze provincie snel toeneemt. Over 15 jaar zal één op de drie inwoners van Drenthe 65 jaar of ouder zijn.

Lees ook onze eerdere berichten over ‘langer zelfstandig wonen’:
PvdA in Drenthe: Extra aandacht voor leefbaarheid bij langer zelfstandig wonen
Actiepunten ‘langer zelfstandig wonen’ en ‘toegankelijkheid’
PvdA in Drenthe pleit massaal voor de blijverslening