Door Redactie op 11 september 2017

Water en sociaaldemocratie in Drenthe – bijeenkomst 16 oktober

Deze gespreksonderwerpen vormen de hoofdmoot tijdens de middagbijeenkomst op 16 oktober voor oudere leden van de PvdA in Drenthe. Opnieuw een actueel programma, boeiende sprekers en tijd voor gezelligheid. Lutz Jacobi en Bernhard Hanskamp leiden de onderwerpen in. Anne Doornbos is gespreksleider; hij besteedt ook kort aandacht aan het Huus van de Toal.

PROGRAMMA

Lutz Jacobi en de waterbeheersing

Foto van Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

We zijn de afgelopen weken weer met onze neus op de feiten gedrukt: de klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de beheersing van en strijd tegen het water. Niet alleen in Houston en Bangladesh, maar ook in Nederland blijft de vraag actueel hoe we in de toekomst het water de baas blijven en de kans op ongelukken klein houden. Waterschappen hebben hierin een belangrijke taak.

Lutz Jacobi komt daarover vertellen en gaat met de aanwezigen in discussie. Lutz was tot de Kamerverkiezingen in maart dit jaar de woordvoerder van de Tweede Kamerfractie van de PvdA op dit terrein.

Bernhard Hanskamp en de rol van de sociaaldemocratie in Drenthe

Foto van Bernhard Hanskamp

Bernhard Hanskamp

Op de vorige bijeenkomst in april hield Rudy Rabbinge een inleiding over de geschiedenis van de sociaaldemocratie en over de huidige situatie. Bernhard Hanskamp weet ontzettend veel over de sociaaldemocratie in Drenthe en zal op 16 oktober inzicht geven in wat de sociaaldemocratie heeft betekend en nog betekent voor Drenthe. Waarin verschilt Drenthe bijvoorbeeld van Overijssel, waar het CDA en zijn voorgangers altijd zo dominant zijn geweest?

Anne Doornbos zal als gespreksleider optreden

Foto van Anne Doornbos

Anne Doornbos

Hij is vooral bekend als voorzitter van het Huus van de Taol. Daarnaast is hij ook voorzitter van de PvdA-raadsfractie in Noordenveld.

Locatie en tijd

De bijeenkomst vindt tussen 14.00 en ca. 16.15 uur plaats in het dorpshuis De Weidehoek in Wijster.

Doelgroep

Zoals hiervóór al geschreven: de bijeenkomst is bedoeld voor oudere PvdA-leden in Drenthe. Zij hebben al een uitnodiging voor de bijeenkomst ontvangen.

Organisatie

De middagbijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.
Meer informatie is te verkrijgen bij Ike Huisman.