Door Redactie op 22 mei 2016

Veel waardering voor de keuze voor Cees Bijl als kandidaat-gedeputeerde

Binnen en buiten de PvdA is er veel waardering voor de keuze van de Drentse Statenfractie om Cees Bijl (foto) voor te dragen als kandidaat-gedeputeerde van Drenthe. Op 25 mei zullen Provinciale Staten hem als nieuwe gedeputeerde kiezen. Het beleidsterrein Wonen komt ook onder zijn hoede.

Tijdens een extra vergadering van de leden van PvdA Drenthe vertelde Cees Bijl (nu nog burgemeester van Emmen) dat hij verrast was door het verzoek van de Statenfractie. “Belangrijk is dat de PvdA mee kan doen. Als ik daar mijn steentje aan bij kan dragen, dan doe ik het graag.”

In een overleg met zijn toekomstige collega’s is onder meer afgesproken dat Cees Bijl het takenpakket van de afgetreden Ard van der Tuuk goeddeels overneemt en het beleidsterrein Wonen erbij neemt. “Volkshuisvesting heeft mijn bijzondere belangstelling; vroeger [in Enkhuizen] was ik wethouder Volkshuisvesting”.

Dat komt voor ons als Werkgroep Ouderenbeleid goed uit, want de aanpassing van de woningvoorraad aan het toenemend aandeel ouderen onder de Drentse bevolking is een belangrijke opgave. Zijn jarenlange ervaring met het gemeentelijk bestuur en zijn kennis van Drenthe komen daarbij goed van pas. Net als Ard van der Tuuk is hij “erg van het overleg”.

Roelie Goettsch, voorzitter van de Statenfractie, en Jacob Bruintjes, voorzitter van het bestuur van het Gewest PvdA Drenthe, legden verantwoording af over de wijze waarop de Statenfractie tot de keuze voor Cees Bijl kwam en over de rol van het Gewestbestuur daarbij. De Statenfractie – “Cees Bijl was onze eerste keuze” – heeft er het volste vertrouwen in dat het huidige collegeprogramma nu ook gerealiseerd kan worden.

Roelie Goettsch en Jacob Bruintjes

Roelie Goettsch en Jacob Bruintjes

Lees meer over de bijeenkomst van 20 mei op de website van PvdA Drenthe