Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 3 augustus 2015

Tien aspecten van een waardige ouderenzorg

Deze tien aspecten van een waardige ouderenzorg vormen een bijdrage aan de discussie over waar de zorg aan ouderen aan zou moeten voldoen. Volgens de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe geven deze aspecten goed en beknopt weer, waar het om zou moeten draaien voor ouderen die het niet meer zonder zorgverlening door anderen redden. Deze opsomming is overgenomen van een discussiestuk, dat is opgesteld door Ældre Sagen, de Deense vereniging van ouderen.

De aspecten van een waardige ouderenzorg zijn:

  1. Een woning, die past bij de behoefte van de bewoner – ook ingeval van een beperking
  2. Mogelijkheid hebben/bieden om er op uit te gaan
  3. Mogelijkheid hebben/bieden er goed verzorgd uit te zien en gekleed te gaan zoals men wil
  4. Gevarieerde en gezonde maaltijden in een omgeving/setting, die de zin in eten niet bederft
  5. (Pijn)verzachtende behandeling en een waardig sterven
  6. Steun om zich in het dagelijks leven te klaren en om passende hulp te ontvangen als daar behoefte aan is
  7. Voorkómen van ziekte en ononderbroken en vakkundige hulp, zorg en behandeling
  8. Mogelijkheid om het eigen dag- en nachtritme aan te houden
  9. Aanbod van betekenisvolle gesprekken en samenzijn met anderen
  10. Respect betonen, ruimdenkendheid en mogelijkheid bieden voor ontwikkeling

Deze 10 aspecten zijn kort toegelicht in de vertaalde versie van het discussiestuk van Ældre Sagen.

Met deze tien aspecten levert de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe een bijdrage aan de discussie binnen de PvdA over waar de zorg aan ouderen en zorgvragers tenminste aan moet voldoen. Een discussie die onder meer plaats vindt tijdens de Politieke Ledenraad van de PvdA op 19 september a.s.

Reacties op de genoemde aspecten zijn zeer welkom, hetzij hieronder, hetzij via onze facebookpagina.

De oorspronkelijke, Deense versie van het discussiestuk van Ældre Sagen is op internet te bekijken.

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe