Suggesties voor onderwerp ‘Ouderenbeleid’ in verkiezingsprogramma’s

Door Redactie op 13 december 2017

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft suggesties gedaan voor het opnemen van een onderdeel ‘Ouderenbeleid’ in de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

Eén van de suggesties luidt:
“Naarmate mensen ouder worden, wordt hun actieradius kleiner. Een prettige, veilige omgeving, die uitnodigt tot beweging en ontmoeting is van groot belang om tot op hoge leeftijd zo gezond mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Bovendien een omgeving waar voorzieningen zijn waar ouderen prijs op stellen.
Het behouden of oprichten van dorpshuizen, wijkcentra, e.d. met diverse functies, waar de inwoners terecht kunnen en bijeen kunnen komen, is van groot belang en verdient ondersteund te worden. Aanpassing van de openbare ruimte aan de wensen van minder mobiele inwoners is dringend gewenst. Zoals goede aansluiting op park, winkels, voorzieningen, OV en fietspad.”

Een andere, belangrijke suggestie is:
“De gemeente regelt voldoende respijtzorg van goede kwaliteit voor de eigen inwoners. De gemeente werkt mee aan het realiseren van een zorghotelfunctie.
De gemeente beslist snel op aanvragen voor hulp, voorzieningen en zorg. Wanneer onduidelijk is of de gemeente, zorgverzekeraar of zorgverlener de hulp en zorg moet bieden en/of financieren, mag dit niet ten koste gaan van de snelheid waarmee de benodigde hulp en zorg beschikbaar is voor de vrager. Bijvoorbeeld bij het plotseling niet meer beschikbaar zijn van mantelzorg.”

In totaal worden 11 suggesties gedaan, die per gemeente verder uitgewerkt kunnen worden, rekening houdend met de situatie in de gemeente.

Lees de suggesties voor het verkiezingsprogramma

N.B. Beide personen op de foto zijn niet betrokken bij de opstelling van de lijst met suggesties voor het verkiezingsprogramma.