Door Redactie op 18 september 2016

Nieuwe start voor Ard van der Tuuk en voor het Gewestbestuur (Update)

Het kwam afgelopen week mooi samen: Ard van der Tuuk is benoemd tot waarnemend burgemeester van Grootegast en het bestuur van PvdA Drenthe is vernieuwd en heeft van de leden een nieuw mandaat gekregen. Daarmee is een roerige periode sinds het afgedwongen vertrek van Ard als Drents gedeputeerde in april afgesloten, al blijft er een bittere nasmaak achter over wat Ard is overkomen.

Ard vd Tuuk 2015-02-21

Ard van der Tuuk

Benoeming van Ard van der Tuuk als wnd. burgemeester
Op 14 september meldde de provincie Groningen: “Ard van der Tuuk (PvdA) is door commissaris van de Koning René Paas op woensdagavond 14 september benoemd tot waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast. Dat is gebeurd na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De benoeming van Van der Tuuk gaat in per 1 oktober 2016 en geldt voor onbepaalde tijd, zolang het proces van de herindeling van deze gemeente duurt.”

Hiermee krijgt Ard een nieuwe gelegenheid om zijn inzet en kwaliteiten ten dienste te stellen van de gemeenschap.

Update:
Op 5 oktober is Ard geïnstalleerd als waarnemend burgemeester. Lees het nieuwsbericht van de gemeente Grootegast.

Verkiezing nieuw Gewestbestuur nodig
De hele affaire die in april binnen de het College van Gedeputeerde Staten tot uitbarsting kwam en die nagenoeg niemand buiten het college voorzien had, heeft ook zijn weerslag gehad binnen de gelederen van PvdA Drenthe. Leden zetten vraagtekens bij de opstelling van de Statenfractie en het verdeelde Gewestbestuur toen de breuk binnen het college duidelijk werd. Dit is één van de redenen geweest voor de leden van het Gewestbestuur om hun functies ter beschikking te stellen en om de leden te vragen een nieuw bestuur te kiezen. Dat is op 17 september gebeurd tijdens een zeer goed bezochte ledenbijeenkomst.

Leden nieuw Gewestbestuur
Jacob Bruintjes, Albert Huizing, John Hofmeijer en Mark Turksma zijn bij acclamatie herkozen als achtereenvolgens voorzitter, secretaris, penningmeester en lid. Nieuwe leden zijn: Wim Boonstra, Marloes Oostindie, Johan Ruhmahloine, Henk van de Rijt en Wietze de Wind.
Ida Gerda Emmens blijft het secretariaat vervullen.

Jacob Bruintjes

Jacob Bruintjes

Albert Huizing

Albert Huizing

John Hofmeijer

John Hofmeijer

Werkgroep blij met verkiezing Albert Huizing
De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe is blij met de verkiezing van zijn voorzitter Albert Huizing tot secretaris van het gewestbestuur. Dat waarborgt een directe lijn en een goede afstemming tussen het gewestbestuur enerzijds en onder meer de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe en de Werkgroep Toegankelijkheid PvdA Drenthe anderzijds.

Partijbestuurder Harry Vogelaar hielp op achtergrond

Harry Vogelaar

Harry Vogelaar

Achter de schermen is Harry Vogelaar, lid van het landelijke partijbestuur van de PvdA, zeer behulpzaam geweest om een uitweg te vinden voor de gerezen problemen binnen de PvdA in Drenthe. Voor de buitenwereld was het enig zichtbare van zijn rol, dat hij op de gewestelijke vergadering op 17 september de gespreksleider was tot aan het moment dat het nieuwe bestuur gekozen was.

Lees het korte vraaggesprek met Ard van der Tuuk op de website van RTV Drenthe op 18 september 2016

Lees het bericht van 8 april : “Een grote domper: PvdA-gedeputeerde treedt terug