Door Redactie op 17 november 2015

Levendige bijeenkomst met oudere leden van de PvdA uit Drenthe

Directeur Geert Tent (foto) van ’t Derkshoes in Westerbork vertelde hoe zijn woonzorgcentrum goed en snel heeft ingespeeld op het streven van velen om thuis te blijven wonen, ook als het met de gezondheid achteruit gaat. Dat leidde tot een levendige discussie met de aanwezige leden. Verder lichtten Roelie Goettsch, voorzitster van de PvdA-Statenfractie, en Jacob Bruintjes, voorzitter van PvdA Drenthe, hun plannen voor de komende tijd toe. Jeep Plantinga vroeg aandacht voor het zijns inziens onjuiste kabinetsbeleid met betrekking tot de pensioenen.

De bijeenkomst werd op 12 oktober in Dorpshuis De Weidehoek in Wijster gehouden.

Lees de impressie (incl. foto’s) die van de goedbezochte en geslaagde bijeenkomst is geschreven.

Lees een samenvatting van de presentatie van Geert Tent