Door Redactie op 10 november 2015

Laat de mantelzorgers ook onze zorg blijven

Alom wordt vandaag aandacht besteed aan mensen, die voor een familielid of goede vriend(in) zorgen. Terecht. Want naast het feit, dat het voldoening geeft om een verwant persoon te kunnen helpen, is het ook een belasting. Velen kunnen die belasting goed dragen, maar de belasting kan ook groot zijn, te groot zelfs. Dat kunnen we verlichten, als we dat willen.

Maak het deze mensen gemakkelijker om datgene te doen wat hun hart hen ingeeft. Help ze met al het geregel dat erbij komt kijken. Combineer zorg en werk zoveel mogelijk. Kom ze financieel tegemoet als ze flinke reiskosten hebben. Zorg voor voldoende respijtzorg en dagopvang voor de zorgbehoevende, als dat nodig is. Laat ze volwaardig meepraten als er een zorgplan wordt gemaakt voor het familielid. Het gebeurt (soms) ook wel, maar het kan veel beter. En er zijn nog veel andere manieren om het de mantelzorgers gemakkelijker te maken.

Niet alleen vandaag, op de Dag van de Mantelzorg. Maar elke dag van het jaar. We zijn vrijwel allemaal op z’n tijd mantelzorger. Dus we weten wat het betekent als we het eens meegemaakt hebben. Gemeenten, zorgverleners, andere organisaties hebben hier een taak. Maar laat de mantelzorgers ook ónze zorg blijven, als samenleving als geheel.