Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 22 juni 2015

Graag ook aandacht en meer koopkracht voor niet-werkenden bij belastingherziening

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft met gemengde gevoelens de recente kabinetsbrief over de belastingherziening en het artikel op de PvdA-website hierover gelezen.

De ambitie om de lasten op arbeid te verlagen en de economische groei te bevorderen, om zo meer mensen aan het werk te helpen, onderschrijven we van harte. Wij onderschrijven ook het uitgangspunt van de PvdA, dat alle mensen daar iets van moeten merken. Maar de uitwerking stelt ons teleur.

De maatregelen die in de brief zijn genoemd zouden betekenen, dat werkende huishoudens er gemiddeld 1,5% tot 3% in koopkracht op vooruit gaan, terwijl de koopkracht van niet-werkenden stabiel blijft. Een goede zaak voor de werkenden en de werkgelegenheid gaat er naar verwachting ook iets op vooruit. Maar de grote groep niet-werkenden, chronisch zieken met een uitkering en ouderen schiet daar niets mee op. De afstand tussen het inkomen van werkenden en niet-werkenden wordt groter en niet voor de eerste keer. Pensioenen zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd en in sommige gevallen zelfs verlaagd, uitkeringen zijn deels verlaagd en de individuele zorgkosten van veel chronisch zieken zijn sterk toegenomen. Stapje voor stapje wordt met medewerking van de PvdA de afstand groter. Was het niet één van de belangrijkste doelen van de PvdA om ook op te komen voor de mensen met een zwakke positie in onze samenleving?

Niet bijster groot blijkt de aandacht voor de groep niet-werkenden in de brief van het kabinet en in het artikel van de fractie op de website. Het blijft tot onze teleurstelling bij de vage mededeling: “In de nadere uitwerking zal aandacht gegeven worden aan de positie van specifieke groepen.” Dan pas? Wij dringen er sterk op aan al bij het Kamerdebat aanstaande woensdag uitgebreid in te gaan op de inzet van onze partij voor de niet-werkenden, zodat duidelijk wordt wat deze groep van de fractie van de PvdA kan verwachten.

Onze werkgroep zou graag zien dat daarbij betrokken wordt de 2 miljard euro, die minder zijn uitgegeven voor de zorg dan begroot. Door dit bedrag te investeren in de zorg en enkele zeer contra-productieve bezuinigingen terug te draaien, hoeven nog minder mensen in de zorg ontslagen te worden, kunnen meer zorgmedewerkers op betere arbeidsvoorwaarden rekenen en kunnen de individuele zorgkosten omlaag van mensen, die op zorg zijn aangewezen. De zorg voor de zieken wordt daar beter van en het geeft ruimte om ook de koopkracht van niet-werkenden te verruimen.

Lees de kabinetsbrief “Belastingherziening 2015” van 19 juni 2015

Lees artikel “Meer mensen aan het werk en meer geld in de portemonnee” van 20 juni 2015 op de website van de PvdA

 

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe