Door Redactie op 3 februari 2016

Goed en helder verhaal van Gerard Riemen over onze pensioenen en pensioenfondsen

Onze pensioenen moeten in orde zijn en pensioenfondsen moeten er alles aan doen wat in hun vermogen ligt, om daar voor te zorgen. Dat is de opdracht.
Ons pensioenstelsel behoort tot de beste van de wereld, maar de laatste tijd wordt er flink gediscussieerd over dit stelsel en over ons pensioen in de toekomst. Gevolg: onduidelijkheid en onzekerheid.

Riemen legt uit2 (600 x 413)

Gerard Riemen, directeur van de Pensioenfederatie, slaagde er op 2 februari in om met een helder en overtuigend betoog veel onduidelijkheid weg te nemen. Zonder gebruik van jargon vertelde hij kort en bondig wat er goed gaat en waar aanpassing van ons stelsel en van het beleid van rijk gewenst is om voorbereid te zijn op de toekomst. Alleen hoe die aanpassing er uit moet zien is nog volop onderwerp van discussie. 

Riemen luistert (600 x 353)

Het gesprek vond plaats met de leden van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe en 4 andere, deskundige PvdA-leden.

Zoals beloofd zal een inhoudelijke impressie van het gesprek binnenkort op onze website en facebookpagina te lezen zijn.

Op de foto’s zijn te zien:
– Gerard Riemen legt iets uit aan Ria Besselink; Ike Huisman en Janny van der Heijden luisteren toe.
– Gerard Riemen en Jacob Bruintjes (voorzitter PvdA Drenthe) luisteren naar een opmerking van één van de 12 deelnemers aan het gesprek.