“Energie-omschakeling meer een enorme sociaal-culturele dan een technologische opgave”

Door Redactie op 8 april 2019

Pessimistisch over het slagen van de energie-omschakeling is Tweede Kamerlid William Moorlag niet. Er zijn immers voorbeelden van andere, grote veranderingen die geslaagd zijn. Zoals de stads- en dorpsvernieuwing en de ICT-revolutie. Maar dan moet de energie-omschakeling wel op een sociale manier gebeuren en mensen moeten die kunnen zien als een verbetering. Met een goede verdeling van lusten en lasten. De PvdA moet pal staan voor de mensen, die niet het zelforganiserend vermogen, kennis en geld hebben om de omschakeling zonder slapeloze nachten te kunnen doorstaan.

William Moorlag spreekt tijdens de middagbijeenkomst op 25 maart 2019 in Wijster, over de opstelling van de Tweede Kamerfractie van de PvdA over de toekomstige energievoorziening.

Veel vragen en opmerkingen vanuit de zaal
Wat vindt de PvdA Kamerfractie van het gebrek aan inspraak bij de plaatsing van windmolens in de Veenkoloniën? Deze vraag  leidt een discussie in over hoe gezorgd kan worden dat het belang van de samenleving in dit soort zaken een groter gewicht krijgt dan het belang van particulieren.

Anderen zijn er voorstander van dat de PvdA een eigen energiebeleid gaat ontwikkelen.
Met een pleidooi voor maatregelen die de grootste energieverbruikers, de industrie en de landbouw, verleiden tot minder verbruik van energie. Dat zet meer zoden aan de dijk. Dan hoeven de burgers ook geen hoge kosten te worden aangepraat.

William Moorlag gaat daar uitgebreid op in
Zo is hij het er van harte mee eens dat er een (nieuw) energiebeleid ontwikkeld moet worden.
Aan het einde van zijn betoog benadrukt hij voorstander te zijn van een heffing op de uitstoot van CO2. Hij vindt die heffing een effectief instrument. De heffing moet gebruikt worden voor het verzachten van ongewenste inkomens-effecten, voor het subsidiëren van innovatie en voor de financiering van het sociaal plan voor personeel dat door klimaatmaatregelen hun baan verliest, zoals binnenkort bij de Hemwegcentrale.

Foto van William Moorlag in gesprek tijdens de pauze

William Moorlag in gesprek tijdens de pauze

Na de pauze: analyse van de provinciale verkiezingen
Na de pauze analyseert Jacob Bruintjes, de voorzitter van PvdA Drenthe, de uitslag van de provinciale verkiezingen. Vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zet de opgaande lijn voor de PvdA zich voort. Vooral het resultaat in Emmen is opvallend goed.

Kordate gespreksleiding
Gezienes Evenhuis, voormalig wethouder van Emmen, leidt de vergadering op kordate wijze. Aan het begin van de bijeenkomst leest hij in het Drents een gedicht voor uit de voorleesmap van Huus van de Taol in het kader van ‘Meertmaond Streektaolmaond Veurleesmaond’.

De goed bezochte bijeenkomst is georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.

Lees het verslag van de bijeenkomst van 25 maart 2019