Door Luuc Christensen op 16 juni 2015

De blijverslening is uitkomst voor het levensloopbestendig maken van een koophuis

Je wilt graag nog thuis blijven wonen, maar je hebt een traplift nodig om naar de slaapkamer en badkamer te kunnen. Het geld daarvoor ontbreekt en de bank wil geen hypotheek verstrekken. Voor dergelijke gevallen is de ‘blijverslening’ bedoeld. Deze leningsvorm is een in voorbereiding zijnde methode om oudere mensen te helpen die geen hypotheek van de bank te kunnen krijgen om noodzakelijke verbouwingen van hun huis te bekostigen. De gemeente verstrekt dan de lening en heeft dan het recht van eerste hypotheek op het huis.
Wij zijn in principe voorstander van deze methode en hopen dat gemeenten hun medewerking willen verlenen, zodra de blijverslening beschikbaar komt.

De blijverslening is een initiatief van het Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten werkt de regeling daarvoor uit. Lees daarover het artikel Goedkope ouderenwoning dankzij ‘blijverslening’ in VNGMagazine.

De fractie van de PvdA in de gemeenteraad van Ooststellingwerf wil dat de blijverslening zo snel mogelijk wordt toegepast en heeft met steun van de raad het College van Ooststellingwerf inmiddels overgehaald zich al voor te bereiden op de komst ervan. Dit verdient navolging.
Lees het artikel van Fimke Hijlkema op de website van PvdA Ooststellingwerf.

Luuc Christensen

Luuc Christensen

Maak kennis met Luuc Christensen “Het aandeel ouderen in Drenthe neemt toe. Nu is de diversiteit onder ouderen net zo groot als onder mensen jonger dan 65 jaar. Maar ouderen hebben één ding gemeen: er komt een moment – voor de een wat eerder dan voor de ander – dat de gezondheid minder wordt, de mobiliteit

Meer over Luuc Christensen