Door Redactie op 18 oktober 2018

Convenant Dementievriendelijk Drenthe

Geheel Drenthe dementievriendelijk!
De Drentse afdeling van Alzheimer Nederland, het Netwerk Dementie Drenthe, de provincie Drenthe, de Drentse gemeenten, Samen Dementievriendelijk en zorgverzekeraar Zilveren Kruis gaan zich voor dit loffelijke streven gezamenlijk inzetten. Op 27 september 2018 hebben zij hun afspraken vastgelegd in het Convenant Dementievriendelijk Drenthe.


Unieke samenwerking

“Een unieke samenwerking”, schrijft Alzheimer Nederland op zijn website.
Gedeputeerde Henk Jumelet: ”Krachten bundelen is het recept om ons voor te bereiden op de gevolgen van deze ziekte die helaas ook in Drenthe toeneemt.” Olivier Gerrits van Zilveren Kruis spreekt zich in soortgelijke bewoordingen uit.
Wethouder Joop Brink, namens de Drentse gemeenten: “Ook als gemeenten zijn we erop gericht dat mensen met dementie zo lang mogelijk hun waardigheid en zelfstandigheid behouden en mee blijven doen.” (uit: Waardig oud worden in een dementievriendelijk Drenthe)

Verdubbeling aantal getroffen personen
Het aantal personen, dat lijdt aan dementie, neemt door de vergrijzing toe. Verwacht wordt dat er over 20 jaar rond 18.000 mensen in Drenthe aan deze ziekte lijden, twee maal zoveel vergeleken met nu.
Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis, aldus de ondertekenaars van het convenant. Niet alleen de dementerenden, maar ook hun families en – indien aanwezig – hun mantelzorgers lijden onder de gevolgen van de ziekte.

Vier doelen
De ondertekenaars van het convenant hebben zichzelf 4 doelen gesteld:

  • Inwoners van Drenthe bewust te maken van de gevolgen van dementie.
  • Informatie te geven over dementie aan de inwoners van Drenthe.
  • Bevorderen dat de Drentse samenleving goed omgaat met mensen met dementie en hun mantelzorgers.
  • Bevorderen dat mensen met dementie langer mee kunnen doen in de samenleving.

Zij beloven “zich gezamenlijk in te spannen om een krachtig signaal naar buiten te geven en andere organisaties te bewegen mee te doen in het bevorderen van een dementievriendelijk Drenthe”. Daartoe hebben zij een reeks afspraken opgenomen in het convenant.

Voortgang bespreken
Het convenant heeft een looptijd van 4 jaar.
Iedere gemeente, provincie Drenthe en Zilveren Kruis bespreekt binnen de eigen organisatie de uitvoering van het convenant en de voortgang gedurende de looptijd.
Eens per jaar wordt tijdens een bijeenkomst van het zogeheten ‘Drents Zorglandschap’ (het samenwerkingsverband van provincie, gemeenten en Zorgverzekeraar Zilveren Kruis) nagegaan welke vorderingen gemaakt zijn.
Afhankelijk van de uitkomst van een evaluatie aan het einde, wordt bekeken of de looptijd van het convenant verlengd wordt.

Past bij streven naar grotere toegankelijkheid voor mensen met een beperking
Het streven naar een dementievriendelijk Drenthe past heel goed bij de wens naar een grotere toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking in het algemeen. Voor Drenthe een flinke stap vooruit op weg naar de meest toegankelijke provincie in 2020.

Lees de volledige tekst van het Convenant Dementievriendelijk Drenthe