Door Henk Jeurink op 24 maart 2016

Boze burger

Elke dag lees ik met genoegen de voetnoot van Arnon Grunberg in de Volkskrant. Vandaag 24 maart 2016 ging deze voetnoot over de ‘boze burger’.

Velen, die de laatste wereldoorlog aan den lijve hebben meegemaakt, verblijven al niet meer in ons met 17 miljoen mensen bevolkte landje. Voor de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe bestaat de wereld uit meer dan het opkomen voor materiële noden. Ons huidige welbevinden hangt voor een groot deel af van ruim zeventig jaren vrede en welvaart in West-Europa.

Volgens Grunberg geloven alleen verstokte idealisten in een maatschappij waar geen onwenselijk gedrag voorkomt. Hij verwijt ons een gebrek aan historisch besef. Zijn we RAF en andere gewelddadige groepen al weer vergeten. ‘Maar al te gemakkelijk wordt verontwaardiging en ontzetting ingezet om een bevolkingsgroep te stigmatiseren. Denk aan de reacties na de aanrandingen in Keulen. Een van de perverse neveneffecten van zeventig jaar vrede en welvaart in West-Europa is het ontstaan van de verwende, boze burger. Hij hoeft niets te kunnen, alleen verontwaardigd te zijn. Stoïcisme is zijn vijand, haat zijn bestaansrecht.’ , aldus Arnon Grunberg.

Treffend verwoord!

Henk Jeurink

Henk Jeurink

Maak kennis met Henk Jeurink “Ik werd op 20 oktober 1946 in Noordbarge bij Emmen geboren. Op mijn 23ste jaar werd ik lid van de PvdA. Je moest in die jaren de stemgerechtigde leeftijd hebben bereikt. Voor die tijd liep ik warm in de Federatie van Jongerengroepen van de Partij van de Arbeid (FJG). Samen

Meer over Henk Jeurink