Over de bijeenkomst over euthanasie op 25 november

Door Ike Huisman op 9 december 2017

Op 25 november organiseerde het gewest PvdA Drenthe een bijeenkomst over euthanasie. Het is een onderwerp dat veel mensen, dus ook partijgenoten bezig houdt.
Agnes Wolbert is sinds 1 juni 2017 directeur van de NVVE. Zij heeft op de bijeenkomst uitgelegd hoe je zelf kunt bepalen op welke manier je wilt sterven. We hadden een goede respectvolle discussie. Onze conclusie was dat we een goede ethanasiewet hebben waarvan nog niet alle mogelijkheden worden benut. We concludeerden ook dat we over dit onderwerp met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook de moeilijke, lastige onderwerpen moeten bespreekbaar zijn. Dan groeit het begrip voor elkaar.
Kortom het was een waardevolle ochtend, onder leiding van Wim Zwaan.

N.B. De voorbereiding van de bijeenkomst was in handen van Ike Huisman, Janny van der Heijden en Wil Kerstjens, leden van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.

De foto’s zijn gemaakt door Harm Brouwer.

Ike Huisman

Ike Huisman

Maak kennis met Ike Huisman “Ik geloof in gedeelde belangen tussen jong en oud, arm en rijk, ziek en gezond. Keuzevrijheid, zelfstandigheid, eigen regie en volwaardige participatie zijn voor een ieder belangrijke factoren in het leven, maar voor senioren niet altijd vanzelfsprekend. De ervaring die ik heb opgedaan in de politiek en als onbetaalde professional

Meer over Ike Huisman