Door Redactie op 8 september 2016

Bestrijding van laaggeletterdheid moet intensiever, ook voor ouderen

Het wordt nu ook officieel erkend, dat er meer mensen laaggeletterd zijn dan eerst werd aangenomen: 2,5 miljoen. Ook de kloof tussen geletterde en laaggeletterde mensen in Nederland groeit. Deze trend doet zich in Drenthe sterker voor dan gemiddeld in Nederland. De bestrijding van laaggeletterdheid zal intensiever moeten worden gevoerd, ook voor ouderen.

Fors groter aantal laaggeletterden dan eerst aangenomen
In april van dit jaar bracht de Algemene Rekenkamer naar buiten dat er in Nederland ongeveer 2,5 miljoen mensen zijn die moeite hebben met lezen en rekenen, waaronder ongeveer 750.000 ouderen. Het rijk was tot dan toe uitgegaan van 1,3 miljoen mensen, mede omdat mensen van 65 jaar en ouder niet meegeteld werden. Zie ons bericht van 28 april jl.

De verschillen geletterden en laaggeletterden worden groter 
“Nederland scoort gemiddeld goed op het gebied van taal- en rekenvaardigheden. Dat is mooi nieuws. Helaas groeit het verschil tussen excellenten en laaggeletterden, oud en jong, vrouw en man, allochtoon en autochtoon. De verschillen in Nederland behoren tot de grootste in Europa. Deze groepen verdienen extra aandacht in de aanpak van laaggeletterdheid. ” Dit schrijft de Stichting Lezen & Schrijven op 2 september 2016 op haar website.

Grotere inzet bij bestrijding
Prinses Laurentien (erevoorzitter van de Stichting Lezen & Schrijven) pleit er voor een grotere inzet bij de bestrijding van laaggeletterdheid dan nu het geval is. En dat gaat ook gebeuren volgens een persbericht van de Stichting Lezen & Schrijven.

Situatie in Drenthe
Uit een uitzending van RTV Drenthe op 6 september blijkt dat het verschil in Drenthe sterker groeit dan het gemiddelde in Nederland.
Het Taalakkoord van het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe, dat in november 2015 werd gesloten, gaat ook nog uit van de inmiddels achterhaalde cijfers en richt zich niet op 65-plussers. Dus ook in Drenthe zal een grotere inzet dan gepland nodig zijn om de laaggeletterdheid terug te dringen, ook voor ouderen.