Door Redactie op 29 oktober 2015

Actiepunten ‘langer zelfstandig wonen’ en ‘toegankelijkheid’

PvdA Drenthe wil dat meer ouderen en mensen met een beperking op een prettige en veilige manier langer zelfstandig kunnen wonen. Extra aandacht voor de leefbaarheid is noodzakelijk.  Dat houdt ook in een verbetering van de toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte. Lees over de inzet van PvdA Drenthe de bijlage met actiepunten. 

Fractieleden van de PvdA gaan de voor de gemeenten en provincie relevante actiepunten inbrengen tijdens vergaderingen van de gemeenteraad en provinciale staten.

Bijlage: de actiepunten.