Door Redactie op 10 augustus 2016

Werkgroep Ouderenbeleid is vóór een nationaal zorgfonds

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe is voorstander van invoering van een nationaal zorgfonds, dat in de plaats komt van de huidige zorgverzekeraars. Er is verder onderzoek nodig om te beoordelen op welke wijze en onder welke voorwaarden een dergelijk fonds het beste opgezet kan worden.

De werkgroep vindt de huidige marktwerking in het Nederlandse zorgstelsel niet passen bij haar opvatting over hoe de zorg in Nederland georganiseerd moet worden. Dat betekent ook dat de concurrentie tussen de zorgverzekeraars volgens de werkgroep afgeschaft moet worden. Het mag voor de hoeveelheid en kwaliteit van de zorg die de zorgvrager krijgt en de prijs daarvan niet uitmaken bij welke zorgverzekeraar hij is aangesloten.

In deze visie is het overbodig en zelfs inefficiënt om zelfstandige zorgverzekeraars naast elkaar te laten bestaan. Een nationaal zorgfonds in de plaats van de huidige zorgverzekeraars is beter. Zo’n fonds kan een einde maken aan vele niet te verdedigen verschillen in beleid en handelen tussen de verschillende zorgverzekeraars.

De werkgroep pleit voor een onderzoek naar de wijze waarop en de voorwaarden waaronder een nationaal zorgfonds  vanuit de sociaal-democratische waarden van een goed en solidair zorgstelsel opgezet moet worden.

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe onderschrijft hiermee het standpunt van het Ouderen Netwerk PvdA.