Door Redactie op 4 februari 2018

Werkgroep Ouderenbeleid blikt terug op enkele ontwikkelingen in 2017

Bij beleidsmakers is er sinds een paar jaar een toenemende aandacht te bespeuren voor de omstandigheden voor ouderen in onze samenleving. De nadruk ligt op hoe de zorg verbeterd en gefinancierd kan worden. De Werkgroep Ouderenbeleid zou graag zien dat daarnaast er een bredere visie ontwikkelt wordt op de gevolgen van – kortweg gezegd – de vergrijzing van de samenleving. Op tal van gebieden doen zich door de vergrijzing ontwikkelingen voor, die ingrijpend zijn, maar waar nog weinig over nagedacht is hoe de gevolgen het hoofd kan worden geboden. Naast de zorg zijn dat onder meer de pensioenen, de arbeidsmarkt, de digitalisering, de behoefte aan geschikte woningen. Vanuit Drenthe zijn wel initiatieven ontwikkeld om een sociaaldemocratische visie te ontwikkelen, maar het vervolg daarop komt maar traag van de grond.

In het jaarverslag 2017 kijkt de Werkgroep Ouderenbeleid van de PvdA Drenthe terug op enkele ontwikkelingen in het afgelopen jaar en op zijn eigen activiteiten. Vele onderwerpen zijn aan de orde gekomen, een deel daarvan heeft geleid tot  bijeenkomsten, zoals 2 middagbijeenkomsten voor oudere leden van de PvdA in Drenthe en een bijeenkomst over levensbeëindiging. Verder zijn enkele adviezen uitgebracht, zoals suggesties voor de verkiezingsprogramma’s en de oproep om oog te houden voor de uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid en regelgeving.

In de tekst van het jaarverslag zijn links opgenomen naar artikelen op de website, die verder ingaan op de genoemde activiteiten.

Lees het Jaarverslag Werkgroep Ouderenbeleid 2017