Door Redactie op 14 september 2015

Waardig ouderenbeleid

Iedere oudere heeft recht op een zo waardig mogelijke ‘oude dag’. Dat geldt zeker ook voor ouderen van wie de gezondheid achteruit gaat, de mobiliteit afneemt en bij wie het meedoen in de samenleving moeilijker wordt. Een waardig ouderenbeleid is daarvoor vereist. De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe presenteert vandaag zijn ideeën en suggesties.

Het aandeel ouderen in Drenthe neemt sterk toe. Over 15 jaar zal één op de drie inwoners van Drenthe ouder zijn dan 65 jaar. Dit maakt het nodig na te denken over hoe het beleid en de voorzieningen in kunnen spelen op het grotere aantal ouderen in onze provincie.  In de notitie ‘Waardig ouderenbeleid’ verwoordt de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe zijn opvattingen over wat er nodig is en hoe dat bereikt zou kunnen worden. De nadruk in deze notitie ligt op preventie, ondersteuning en zorg. Later dit jaar zal de werkgroep ook aandacht besteden aan het mogelijkheden om langer zelf thuis te blijven wonen en aan het toegankelijker maken van gebouwen en de publieke ruimte voor mensen, die minder mobiel zijn.

De notitie ‘Waardig ouderenbeleid’ is tevens een bijdrage aan de discussie binnen de PvdA over de zorg aan ouderen. Deze discussie wordt onder meer gevoerd tijdens de Politieke Ledenraad van de PvdA op 19 september a.s.

Lees de notitie ‘Waardig ouderenbeleid‘ (4 bladzijden)