Door Redactie op 1 maart 2016

Vrije keuze tussen een papieren of een digitale zorgpolis

De vrije keuze tussen een papieren of een digitale zorgpolis blijft in stand volgens een wetsontwerp, dat Minister Schippers onlangs bij de Tweede Kamer heeft ingediend. Zij wil het mogelijk maken, dat de zorgpolis straks standaard door de zorgverzekeraar digitaal wordt verstuurd en de verzekerde de mogelijkheid behoudt om te kiezen voor een papieren exemplaar. Het komt er op aan hoe zorgvuldig dit door de zorgverzekeraars wordt uitgevoerd, maar in principe is dit volgens de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe een goede zaak.

Gewenste uitwerking
Inspelen op de grote snelheid waarmee het elektronische berichtenverkeer zich ontwikkelt is onvermijdelijk. Maar dan moet er wel voor gezorgd worden dat mensen, die niet vaardig zijn in het omgaan met een computer of die om een andere reden de voorkeur geven aan een papieren polis, dezelfde informatie ontvangen als de mensen, die de polis digitaal ontvangen. Belangrijk is bovendien dat de keuze voor hetzij een digitale, hetzij papieren polis zonder opgave van redenen altijd te herroepen is.

Hoe anders is de opstelling van de Belastingdienst
De benadering van Minister Schippers is vriendelijker voor de burger dan de opstelling van de Belastingdienst. Deze heeft het voornemen om het berichtenverkeer op termijn geheel te digitaliseren, waarbij tot nu toe maar mondjesmaat uitzonderingen in het vooruitzicht zijn gesteld. Het wachten is nu op de uitkomst van het onderzoek van de Nationale Ombudsman over het ‘verdwijnen van de blauwe envelop’ en het debat daarover in de Tweede Kamer.

Lees het wetsontwerp en de toelichting daarop van Minister Schippers.

Lees ons artikel “Naast digitaal ook andere manier voor contact met overheid nodig”