Door Bert Hassink op 22 januari 2016

Verdrag rechten mensen met handicap aangenomen: en nu aan het werk

Op 21 januari waren er blije gezichten in de Tweede Kamer. Het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking werd door een brede meerderheid aangenomen. Mede dankzij de SGP en het CDA ging de kogel eindelijk door de kerk. Nu moet de Eerste Kamer nog instemmen en dan heeft Nederland, als één van de laatste landen, het verdrag geratificeerd.

Er waren blije gezichten. Ook blij omdat er amendementen zijn aangenomen die verder gaan dan dat de regering op voorhand wilde. Mede door de inzet van Otwin van Dijk (PvdA), Linda Voortman (GL) en Carla Dik-Faber (CU) is een amendement aangenomen dat pleit voor een totale andere manier van denken. Aanpassingen om Nederland toegankelijker te maken is geen extra service, maar moet een vanzelfsprekendheid zijn.

De SGP en het CDA hebben in een sub-amendement opgenomen dat in een algemene maatregel van bestuur komt te staan welke verplichtingen de betrokken instellingen/bedrijven precies hebben. Dit omdat zij bang zijn dat er anders allerhande rechtszaken zouden komen.

De wet heeft het over redelijkheid en evenredigheid. Hier zit de sterkte en de zwakte in van de wet. Het sterke is dat men nu sneller maatregelen kan eisen om de toegankelijkheid te verbeteren. De zwakte is dat redelijkheid en evenredigheid tot op zekere hoogte ook abstracte begrippen zijn.

Overigens geldt de wet voor toegankelijkheid in brede zin. De beeldvorming in de pers is dat het gaat om fysieke toegankelijkheid van gebouwen. Maar ook de toegankelijkheid voor mensen met een zintuigelijke beperking moet beter worden. Voor blinden en slechtzienden moeten websites bijvoorbeeld toegankelijker worden. Voor kinderen met een beperking is toegang tot onderwijs een recht. Was het al, maar wordt nu versterkt.

Waarom ‘nu aan het werk’? De vanzelfsprekendheid dat toegankelijkheid een recht is, in de breedste zin van het woord, moet tussen de oortjes komen van beleidsmakers, ontwerpers en politici. Dat is het nu niet, althans onvoldoende.

Een voorbeeld: In mijn mooie stad Enschede hebben we de toegankelijkheid redelijk op orde. Maar ook hier is nog veel te doen. Veelal met wat aanpassingen kunnen we de toegankelijkheid nog verder verbeteren. Daarom ‘nu aan het werk’. Fijn dat de wet is aangenomen, maar we zullen het in de praktijk moeten waarmaken. En als het aan mij ligt in overleg met betrokkenen en niet ‘voor het hekje’ in de rechtbank.

Bert Hassink is voorzitter van de PvdA-werkgroep ‘Handicap en beleid’
Dit artikel is overgenomen van de website van deze werkgroep.

Bert Hassink

Bert Hassink

Bert Hassink is voorzitter van de PvdA-werkgroep Handicap en beleid

Meer over Bert Hassink