Door Redactie op 18 oktober 2016

Veranderingen; impressie van bijeenkomst op 3 oktober

Veranderingen is het kernbegrip tijdens de bijeenkomst op 3 oktober jl. van oudere leden van de PvdA in Drenthe. Met: Hans Konst, die sprak over de zorg, Cees Bijl over zijn overstap naar de provincie en Margreeth de Boer over de gevolgen van de bevolkingssamenstelling . Een impressie van de bijeenkomst – met foto’s – is in de bijlage opgenomen.

Het is al bijna een traditie geworden, dat de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe twee keer per jaar een middagbijeenkomst organiseert voor oudere leden van de partij uit Drenthe. Een bijeenkomst, waar mensen een praatje met elkaar kunnen maken, maar waar zij ook iets op kunnen steken van speciale gasten, die vertellen over wat hen bezig houdt. Zoals op de bijeenkomst op 3 oktober in dorpshuis De Weidehoek in Wijster.

De bijeenkomst in het kort
onder leiding van Tineke Witteveen-Hevinga.
tineke

Hans Konst bijt de spits af. Na een periode in de Friese politiek is hij weer terug in zijn oude beroep: specialist ouderengeneeskunde. Met tal van voorbeelden laat hij zien hoe groot de veranderingen zijn in de zorg en in de geneeskunde in de afgelopen decennia. Het einde van deze trend is nog niet in zicht. Bijvoorbeeld dat mensen een hogere leeftijd zullen bereiken is een gevolg van de verbeterde gezondheidszorg, maar er dreigt een tekort aan mensen die in de zorg werkzaam zullen zijn. Daar zal een oplossing voor gevonden moeten worden.

Na de pauze legt Cees Bijl uit hoe het kwam dat hij gedeputeerde van Drenthe is geworden en daarvoor het burgemeesterschap van Emmen neerlegde. Het kwam zo te zeggen op zijn pad. Hij vertelt ook wat hij belangrijk vindt om in de politiek na te streven, bijvoorbeeld als het gaat om het toegankelijk maken van cultuuruitingen voor alle mensen in Drenthe. De menselijke maat zou wat hem betreft meer aandacht moeten krijgen.

Margreeth de Boer vindt dat we veel beter na moeten denken over de gevolgen van de veranderingen in de bevolkingssamenstelling in de komende decennia. Het aantal ouderen stijgt sterk, mede doordat zij gemiddeld ouder worden dan de huidige generatie. Dat zal op vele manieren invloed hebben op de samenleving. We moeten meer doen om die ontwikkeling tijdig in de goede richting te sturen, zodat voorkomen wordt dat de gevolgen de mensen met een lager inkomen onevenredig treffen.
henk-ea

In de bijlage is een impressie van de bijeenkomst opgenomen, inclusief enkele foto’s.

Meer foto’s zijn op deze website te vinden; het betreft de eerste 24 foto’s (genummerd IMG_1411 t/m IMG_1477).