Door Redactie op 12 juni 2016

Streven: Drenthe is over 3 jaar de meest toegankelijke provincie

De PvdA in Drenthe wil een zo snel mogelijke verbetering van de mogelijkheden van mensen met een beperking om volwaardig deel te nemen aan de samenleving, zodat Drenthe over 3 jaar de meest toegankelijke provincie is. Otwin van Dijk en Bert Hassink vertellen tijdens een PvdA-bijeenkomst op 23 mei hoe dat te bereiken is. Samen met de andere aanwezigen bedenken zij concrete voorstellen, waar de komende jaren aan gewerkt kan worden door gemeenten en provincie.

Het begint met ambitie!
Tweede Kamerlid Otwin van Dijk begint met een compliment vanwege het doel dat de PvdA Drenthe zich gesteld heeft. “Het begint met ambitie!”
Daarnaast drukken Otwin van Dijk en Bert Hassink (voorzitter van de PvdA-werkgroep Handicap & beleid) de aanwezigen op het hart om van het begin af aan in gesprek te gaan met de mensen met een beperking en hen ook de ruimte te geven mee te denken over het wegnemen van belemmeringen. Jeroen Veltheer vertelt over zogeheten VN-Panels in enkele gemeenten; dergelijke panels waarin mensen met een beperking zitting hebben, kunnen gesprekspartners zijn van de gemeenten.

Toegankelijkheid moet veel breder worden opgevat dan een brede deur zonder drempels
Ten eerste omdat de groep mensen met een beperking (één op de acht inwoners van Nederland) niet alleen de mensen omvat met een lichamelijke beperking, maar ook mensen met een verstandelijke beperking of een psychische stoornis.
Ten tweede omdat de aard van de beperkingen ongelofelijk divers is.
Ten derde omdat er meer factoren zijn die van invloed zijn op de toegankelijkheid, zoals onderwijs, werk en internet.

Bewustwording
Bij wet is bepaald dat toegankelijkheid de norm is en ontoegankelijkheid de uitzondering. De eerste noodzakelijke stap voor verbetering is bewustwording van de belemmeringen die mensen met een beperking in het dagelijks leven ervaren. Bewustwording zowel van de samenleving als van de mensen met een beperking.

Het is aan gemeenten om te zorgen dat veel belemmeringen worden weggenomen
Naast rijk en provincie heeft vooral de gemeente een taak om te zorgen dat de toegankelijkheid verbetert. De PvdA in Drenthe richt zich dan ook in het bijzonder tot de eigen raadsfracties en Statenfractie om te bevorderen dat de gemeenten en de provincie snel aan het werk gaan om belemmeringen weg te nemen.

Lijst met actiepunten
In oktober vorig jaar is al een voorlopige lijst met actiepunten opgesteld. Deze lijst zal op korte termijn worden aangevuld met enkele van de ideeën, die op 23 mei naar voren zijn gebracht. Het geheel zal dan de leidraad worden voor de inzet van de PvdA in Drenthe. Waarbij wij hopen dat met andere partijen samenwerkt kan worden om de toegankelijkheid flink te verbeteren zodat mensen met een beperking niet meer extra beperkt worden door belemmeringen die door de samenleving zijn aangebracht.

Lees het uitgebreide verslag van de bijeenkomst van 23 mei