Door Redactie op 25 oktober 2015

Steun in de rug voor mensen met een beperking

In Nederland leven ruim twee miljoen mensen met een beperking. Twee miljoen! Eén op de acht mensen die in Nederland wonen. Dat zijn er veel. Meer dan je zou verwachten als je in de stad winkelt, toeschouwer bent bij een voetbalwedstrijd of met de trein reist.

Voor velen van hen maakt die beperking het er niet gemakkelijker op om te wonen, te winkelen, te werken, te sporten, te reizen of aan het verenigingsleven mee te doen zoals mensen zonder beperking dat kunnen doen.

Binnenkort wordt het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap ook in Nederland van kracht. Dat biedt een extra stimulans om als samenleving de hindernissen in het dagelijks leven voor deze mensen zo veel mogelijk te voorkomen en als ze er zijn, uit de weg te ruimen. In een korte film op Youtube (bijna 2 minuten) worden enkele voorbeelden gegeven:  target=”_blank” rel=”nofollow”>https://www.youtube.com/watch?v=Bp2etO1DTH4

Op 27 oktober praten leden van de PvdA in Drenthe met elkaar over initiatieven die er uiteindelijk toe moeten leiden dat mensen met een beperking op een voor hen plezieriger manier deel kunnen nemen aan de samenleving.