Door Jan Zweens op 17 oktober 2015

Solidair zijn kent verschillende gradaties

Het kernprobleem met solidariteit  is de vraag met wie je solidair bent en met wie niet. Wouter Bos herinnert er met recht aan (Volkskrant 15 oktober) dat insluiten altijd meebrengt dat je anderen uitsluit. Hij geeft echter ook aan hoe je hieruit komt: laat je niet opsluiten door het frame van Wilders dat het hier om een dilemma, een of/of probleem gaat. De praktische oplossing is meteen de ethisch verantwoorde als je beseft dat solidariteit gradaties kent. De mens heeft verantwoordelijkheid jegens de hele mensheid maar de verantwoordelijkheid jegens naasten mag en moet zwaarder wegen, zolang dat er niet toe leidt dat je de verantwoordelijkheid jegens anderen laat vallen. Onze gezinsleden hebben immers ook meer rechten op onze tijd, onze aandacht en ons geld dan verdere familie en vervolgens anderen.  Wij leven in concentrische kringen van verantwoordelijkheid.

Het is verstandig om dat te beseffen als het gaat om opvang van vluchtelingen. Als wij dat onderkennen hoeven wij niet krampachtig vast te houden aan het uitgangspunt dat allen die ‘binnen’ zijn gelaten ook meteen dezelfde rechten kunnen claimen als zij die al ‘binnen’ waren. Dat is dilemma-denken. Ideeën als een green card zijn niet verwerpelijk. Evenmin als een tijdelijke opvang die ‘sober maar rechtvaardig’ is.

Maar, kan iemand tegenwerpen, begint dat niet te lijken op “Eigen volk eerst”? Dat is inderdaad de vlag waaronder Wilders vaart. En hij probeert de mensen wijs te maken dat “de linkse kerk”  juist “Ander volk eerst” wil. Als je echter kijkt naar de maatregel die hij wil nemen dan lijkt dat meer op “Eigen volk erin, ander volk eruit”. Wat ik hier bepleit is “Eigen volk zeker, ander volk ook”.

Het is nodig om te zoeken naar praktische tussenoplossingen. Mobiliseren van alle ideeën en initiatieven. En het COA moet af van de meestribbelende houding waarbij alle suggesties voor een humane opvang gelegd worden langs de meetlat van wat overzichtelijk en efficiënt is voor het COA. En laten we niet te veel woorden vuilmaken aan de zogenaamde oplossingen van PVVD-ers als Wilders en Zijlstra.

We moeten doen wat we kunnen voor de vluchtelingen; meer wordt van ons niet gevraagd.

Gewijzigd op 18 oktober.

Jan Zweens

Jan Zweens

Maak kennis met Jan Zweens “In mijn werk als psycholoog heb ik me onder meer beziggehouden met de psychologie van ouderen. Ik besef daardoor dat de ouderdom meer kan zijn dan een wachtkamer. Met eigen initiatief en samen met anderen kan het een boeiend nieuw traject zijn op de reis door het leven. Na mijn

Meer over Jan Zweens