Door Redactie op 19 februari 2017

De levende sociaal-democratie en ‘Vrouwen kiezen’ op 3 april 2017

De levende sociaal-democratie en ‘Vrouwen kiezen’ zijn de belangrijkste onderwerpen tijdens de middagbijeenkomst voor oudere leden van de PvdA in Drenthe op 3 april 2017, 14.00 uur in De Weidehoek in Wijster. Inleiders zijn Roelie Goettsch over ‘Vrouwen kiezen’ en Rudy Rabbinge over de sociaal-democratie. Discussieleider is Ali Edelenbosch.

Doel van de middagbijeenkomst

Het doel van de halfjaarlijkse middagbijeenkomsten voor oudere leden van de PvdA in Drenthe is een gezellige middag, waar ruimte is voor de aanwezige leden (en partners) om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en waar ook veel ruimte is om met elkaar te debatteren over onderwerpen die actueel zijn. Dit keer zijn het de geschiedenis en het heden van de sociaal-democratie en het drie-jaren programma ‘Vrouwen kiezen’, dat is opgezet rond de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht.

Programma ‘Vrouwen kiezen’

In 2017 is het 100 jaar geleden dat, via een grondwetswijziging, vrouwen in Nederland passief kiesrecht kregen en daarmee gekozen konden worden als volksvertegenwoordiger. In 1919 werd het kiesrecht uitgebreid met het actief kiesrecht, ofwel het stemrecht. Is het onderwerp daarmee ‘geschiedenis’? Dat is geenszins het geval, zo legt Roelie Goettsch, voorzitter van de PvdA-fractie in Provinciale Staten,  uit: “Het thema “vrouwen in de politiek” blijkt nog steeds uitermate actueel.

Roelie Goettsch

Roelie Goettsch

Verhoudingsgewijs zijn er relatief weinig vrouwen actief in de Drentse politiek. Uit onderzoek blijkt dat er verschillende drempels zijn die vrouwen ervaren om politiek actief te zijn.”

De Statenfractie van de PvdA Drenthe nam het initiatief om dit te doorbreken. Op internationale Vrouwendag 8 maart is de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht gestart. In de drie verkiezingsjaren 2017, 2018 en 2019 worden activiteiten georganiseerd om hierbij stil te staan. En om in brede zin aandacht te vragen voor het thema ‘vrouwen in de politiek’. Fractievoorzitter Roelie Goettsch zit de werkgroep vanuit Provinciale Staten voor, die een en ander organiseert.

Roelie Goettsch zal op 3 april ingaan op de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht en op de acties om meer vrouwen te interesseren voor deelname aan de Drentse politiek. Lees meer

De levende sociaal-democratie

Rudy Rabbinge

Rudy Rabbinge (archieffoto)

Er bleek behoefte om aandacht te besteden aan de geschiedenis van de sociaal-democratie. Dit onderwerp is zo veelomvattend, dat op 3 april slechts enkele aspecten aan de orde kunnen komen. Aspecten die zo veel mogelijk aansluiten bij actuele discussies over onder andere democratisch functioneren en rechtsstaat.

Rudy Rabbinge zal het onderwerp inleiden. Vrijwel iedereen zal weten dat hij een indrukwekkende loopbaan achter de rug heeft als deskundige op het gebied van Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid in binnen- en buitenland.
Minder bekend zal zijn dat Rudy Rabbinge namens de Partij van de Arbeid lid is geweest van Provinciale Staten van Gelderland en van de Eerste Kamer.

Bij de bevordering van duurzame ontwikkeling en voedselzekerheid is de medewerking van de bevolking van groot belang. In zijn afscheidsrede als hoogleraar aan de Universiteit van Wageningen in 2011 vertelde hij: “The need to work in a society and improve decision-making was key in my functioning on the stimulating fringe of science and society.”

Lees op bladzijden 23 en 24 van zijn afscheidsrede Perspectives in hindsight wat Rudy zegt over zijn opvatting over democratie.

Lees meer over de loopbaan van Rudy Rabbinge

Ali Edelenbosch zal de bijeenkomst op 3 april leiden.

Ali Edelenbosch

Ali Edelenbosch

Zij was twaalf jaar lid van gedeputeerde staten van Drenthe. Daarvoor was ze 8 jaar statenlid. In haar politieke werk hadden “groen” en “grijs” haar speciale aandacht. Verantwoordelijk was ze o.a. voor natuur, landschap, landbouw en gebiedsinrichting, waar het zowel om de fysieke inrichting als om de kwaliteit ging van een gebied.

Ze begon haar loopbaan als onderwijzeres op een Friese dorpsschool. In Drenthe was ze ook actief in de vrouwenemancipatie en in de basiseducatie. Ze was jaren voorzitter van het Zoutkoepeloverleg en van de Technische Commissie Bodem. Zij is nu voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Drentse Landschap.

Aanmelden

Leden van 65 jaar en ouder zijn van harte welkom. Zij kunnen zich per e-mail aanmelden bij Ike Huisman.
Adres: De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster.

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.