Door Redactie op 29 augustus 2015

SamenOud, een veelbelovende vorm van zorg en begeleiding voor ouderen

Met SamenOud willen de initiatiefnemers een vorm van zorg en begeleiding bieden aan 75-plussers, die beter is en tot meer tevredenheid leidt bij de deelnemende ouderen, dan de meer gangbare zorg. Uit een eerste evaluatie blijkt dat dit goed mogelijk is. Dit vertelde Jenine Bijker, lokaal projectleider van SamenOud, aan geïnteresseerde PvdA-leden uit Drenthe.


Belangrijke uitgangspunten van SamenOud zijn
:
– Zorg en begeleiding zijn afgestemd op de wensen die ouderen zelf naar voren brengen
– Alles is er op gericht dat zij zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen; preventie en tijdige hulp en zorg staan voorop
– Er is aandacht voor alle aspecten op het gebied van wonen, welzijn en zorg waar ouderen mee te maken hebben of krijgen
– De mensen die zorg, hulp en begeleiding verlenen stemmen dat onderling en met de betrokken oudere af
– Het Ouderenzorg Team, bestaande uit de huisarts, een ouderengeneeskundige, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur organiseren gezamenlijk de zorg en begeleiding, waarbij de leiding ligt bij de huisarts.

Jenine Bijker achter haar laptop licht toe

Jenine Bijker achter haar laptop licht toe

Evaluatie
Het gaat om een proef, waar ongeveer 1500 ouderen uit de gemeenten Stadskanaal, Pekela en Veendam op basis van vrijwilligheid aan meedoen. Uitbreiding heeft plaats gevonden naar de gemeente Emmen, waar bijna net zoveel ouderen aan deelnemen.

Een tussentijdse evaluatie door het UMCG wijst uit dat het welbevinden onder de deelnemende ouderen groter is geworden en dat de zelfredzaamheid toegenomen is. Verder vinden de ouderen dat de kwaliteit van de zorg verbeterd is. Inhoudelijk heeft SamenOud tot nu toe aan de verwachtingen voldaan. De verwachte kostenbesparing heeft echter nog niet plaats gevonden.

Alle informatie over dit experiment is te vinden op de uitgebreide website van SamenOud.