Door Redactie op 21 juni 2016

Ruud Fokkens voorzitter van de PvdA-werkgroep Toegankelijkheid

De pas gevormde werkgroep Toegankelijkheid zal de PvdA-fracties in de Drentse Staten en gemeenteraden behulpzaam zijn bij hun inzet om van Drenthe de meest toegankelijke provincie te maken voor mensen met een beperking. Ruud Fokkens (foto) is voorzitter van de werkgroep.

Deelnemers aan de werkgroep zijn de woordvoerders van de PvdA-fracties van de Drentse Staten en gemeenteraden op het gebied van toegankelijkheid. Binnen de werkgroep kan onderling informatie worden uitgewisseld over standpunten, moties en activiteiten. Waar nodig kan afstemming plaats vinden over een gezamenlijke inzet van de PvdA-fracties in Staten en gemeenteraden. De namen van de deelnemers zijn in dit overzicht opgenomen.

De werkgroep kent ook enkele adviseurs: Tweede Kamerlid Agnes Wolbert, Bert Hassink (voorzitter van de PvdA werkgroep Handicap & beleid), Gerrit Hidding (TG2 Advies uit Emmen) en Jeroen Veltheer (o.a. lid van de Coalitie voor Inclusie).

Het correspondentieadres van de werkgroep is christl@xs4all.nl.

Lees voor meer informatie: Streven: Drenthe is over 3 jaar de meest toegankelijke provincie