Door Redactie op 28 mei 2016

PvdA-Kamerfractie wil extra maatregelen voor koopkracht ouderen

“De huidige cijfers over de koopkrachtontwikkeling in 2017 laten een dikke min voor ouderen en een dikke plus voor werkenden zien. Dat kan niet de uitkomst zijn, dat is niet evenwichtig. In augustus verwachten wij van het kabinet dan ook voorstellen om tegemoet te komen aan ouderen.” Tweede Kamerlid Henk Nijboer, financieel woordvoerder van de PvdA-fractie, was daar op 26 mei tijdens het Verantwoordingsdebat in de Kamer duidelijk over.

Ouderen
“Er is van iedereen een behoorlijke bijdrage gevraagd in de afgelopen jaren. De trend is echter gekeerd en de PvdA wil iedereen laten meeprofiteren.
De ouderen [hebben] het ook zwaar voor de kiezen gehad in de afgelopen jaren. Ik wijs op de problemen bij de pensioenfondsen. Die vallen niet onder de overheidstaken, maar raken wel de ouderen. Het kabinet heeft vorig jaar 900 miljoen euro uitgetrokken om hen niet door de nullijn te laten zakken.
Ik ben het ermee eens dat ouderen extra aandacht verdienen.”

Tegen bezuiniging van € 500 miljoen
Verder is de fractie tegen het verder bezuinigen op ouderen en gehandicapten. Daarmee keert de fractie zich tegen de eerder voorgenomen korting op de langdurige zorg van € 500 miljoen in 2017.

Verhoging lonen en uitkeringen
Tijdens het debat hield Henk Nijboer een stevig pleidooi voor verhoging van de lonen. Een dergelijke verhoging heeft ook positieve gevolgen voor de uitkeringen. “In Nederland zijn de uitkeringen terecht gekoppeld aan de lonen. Hoger loon leidt daardoor automatisch tot hogere uitkeringen en ook hogere AOW-uitkeringen. Wij zijn daar voorstander van. Het is onbespreekbaar om die koppeling los te laten, dus zij zullen er ook van meeprofiteren.”

Werkloosheid onder ouderen
Grote zorgen maakt Henk Nijboer zich ook over de werkloosheid onder ouderen. “Als je 55+ bent en je wordt ontslagen, krijg dan nog maar eens een baan.” Hij wil van het kabinet weten wat het nog meer gaat ondernemen om de werkloosheid onder ouderen terug te dringen.

Overige onderwerpen
Zie voor de overige onderwerpen die Henk Nijboer tijdens het Verantwoordingsdebat aan de orde heeft gesteld zijn artikel ‘Hogere lonen. Nu het beter gaat moet iedereen profiteren’ op de website van de PvdA.