Door Redactie op 10 september 2016

PvdA: houd rekening met ouderen en mensen met een beperking bij verbetering fietsnetwerk

Drenthe is uitgeroepen tot 5 sterren fietsregio en de provincie heeft samen met anderen een globaal plan ontwikkeld om het fietsnetwerk nog verder te verbeteren en veiliger en aantrekkelijker te maken. De PvdA is het daarmee eens en verlangt dat het fietsnetwerk ook geschikt wordt voor mensen op een duofiets en scootmobiel. Verder dienen (organisaties voor) ouderen en/of mensen met een beperking bij de uitwerking betrokken te worden.

Aantrekkelijk fietsnetwerk voor Drenthe van belang
Gedeputeerde Henk Brink (VVD) zegt het in een persbericht zo: “Het is voor Drenthe van groot belang om de 5-sterren kwalificatie te versterken en te behouden. Fietsen is een belangrijke aanjager van onze vrijetijdseconomie, de gezondheid van mensen en verduurzaming van de samenleving. De fietser van nu vraagt moderne voorzieningen en meer fietsbeleving onderweg. Daar zetten we ons voor in.” Een beter fietsnetwerk kan ook het woon-werk- of schoolverkeer per fiets bevorderen.

 Schermafbeelding 2016-09-10 om 18.19.01

Instemming met het globale plan
Het globale plan ‘Drenthe, dé 5 sterren fietsprovincie’ en de financiële bijdrage van de provincie van 6,75 miljoen euro voor een periode van 4 jaar kunnen op de unanieme instemming rekenen van Provinciale Staten van Drenthe, nadat gedeputeerde Henk Brink op 7 september 2016 aan enkele wensen van de Statencommissie Omgevingsbeleid tegemoet is gekomen.

Fietsnetwerk moet ook geschikt zijn voor duofietsen en scootmobiels
Het viel de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op dat het fraai vormgegeven en met veel foto’s verluchtigde globale plan geschreven lijkt vanuit een denkwereld, waarin niet zoveel mensen met een beperking voorkomen die van de fiets gebruik (willen) maken. Hendrikus Loof heeft namens de PvdA-Statenfractie tijdens de vergadering van de Statencommissie gewezen op de eerder door Provinciale Staten aangenomen motie ‘Toegankelijk Drenthe’. In de overwegingen van de motie zijn onder goede en toegankelijke voorzieningen ook de fiets- en wandelroutes begrepen. De Statenfractie verlangt dan ook dat bij de uitwerking van het globale plan rekening wordt gehouden met het gebruik van het fietsnetwerk door bijvoorbeeld mensen op duofietsen en scootmobielen.

Overleg gewenst met ouderen en mensen met een beperking
Het globale plan is samen met vele andere organisaties opgesteld. Daar namen echter geen (belangenbehartigers van) ouderen en/of mensen met een beperking aan deel. Eén van de belangrijkste aandachtspunten bij de uitvoering van het ‘VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking’ is nu juist, dat zij betrokken worden bij de vorming en uitvoering van beleid. De Statenfractie pleit daarom voor betrokkenheid van deze doelgroepen bij de uitwerking van het globale plan. En voor betrokkenheid van lokale en Drentse organisaties als het BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen in Drenthe). Een pleidooi dat de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe ondersteunt.

Toezegging van Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Henk Brink deed de toezegging dat aan beide verlangens van de PvdA-Statenfractie tegemoet zal worden gekomen.

Meer informatie:
1. ‘Drenthe, dé 5 sterren fietsprovincie’, met de begeleidende beleidsbrief van Gedeputeerde Staten
2. De inbreng van Hendrikus Loof namens de PvdA Statenfractie tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid op 7 september 2016
3. De motie ‘Toegankelijk Drenthe’ van Provinciale Staten van Drenthe van 13 juli 2016
4. Persbericht van 21 juni 2016 van de provincie Drenthe

 De foto’s bij dit artikel zijn overgenomen uit ‘Drenthe, dé 5 sterren provincie’