Door Redactie op 3 oktober 2015

PvdA Drenthe: Rijk moet meevallers in 2017 besteden aan werkgelegenheid

PvdA Drenthe vindt dat meevallers in de rijksbegroting in 2017 vooral besteed moeten worden aan verbetering van de werkgelegenheid boven verlaging van de belastingen of extra uitgaven voor de zorg.
Deze boodschap kregen de Tweede Kamerleden Agnes Wolbert en Henk Nijboer gisteravond mee tijdens een vergadering van PvdA Drenthe in Zuidwolde.

Vele onderwerpen kwamen in de discussie ter sprake. Henk Nijboer, de financieel woordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer, maakt zich vooral zorgen over de bankensector. Die is nog lang niet op orde en dat vormt een groot risico en deels een belemmering voor de verdere ontwikkeling van de economie. Hij heeft in de Kamer al vele voorstellen gedaan om daar verbetering in te krijgen en beloofde daar onverdroten mee door te gaan.

Ook de ontwikkelingen in de zorg en de verdeling van de meevaller van € 5 miljard in 2016 werden besproken. Dat de groep ouderen er wat koopkracht betreft in 2016 nauwelijks op vooruit gaat, weet Henk Nijboer aan het niet meegroeien van de pensioenen. Het kabinet heeft met € 1 miljard extra het nog zó weten te regelen, dat een achteruitgang in koopkracht van de groep ouderen in 2016 wordt voorkomen.

In de zorg is de hervorming onder gelijktijdige bezuiniging te rigoureus verlopen. De Kamerfractie erkent dat er niet genoeg gedaan is ouderen en chronisch zieken voldoende zekerheid te bieden. Daar moet volgens Agnes Wolbert en Henk Nijboer alles aan gedaan worden om dat te verbeteren.

Op de foto Henk Nijboer in discussie met de ‘zaal’.

Meer foto’s zijn te zien op onze Facebookpagina