4 oktober 2015

Programma voor bijeenkomst over veranderingen in de zorg (update)

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe heeft voor 12 oktober weer een interessante bijeenkomst voor PvdA-leden van 65 jaar en ouder georganiseerd. Naast het bieden van een mogelijkheid tot ontmoeting wil de werkgroep gelegenheid geven voor het bespreken van enkele actuele onderwerpen. Dit keer is het hoofdonderwerp de veranderingen die plaats vinden in het verzorgingshuis en thuiszorg.

Het programma luidt als volgt:

We beginnen om 14.00 uur. Hans Hornstra zal gespreksleider zijn.

  1. Welkom door Hans Hornstra
  2. Jacob Bruintjes over wat hij wil bereiken als nieuwe voorzitter van PvdA Drenthe
  3. Geert Tent (foto boven), directeur van Woonzorgcentrum ’t Derkshoes in Westerbork, informeert over de veranderingen die in de laatste jaren plaats vinden in het verzorgingshuis en thuiszorg. Verder laat hij ons zien hoe zijn organisatie inspeelt op de veranderingen.
  4. Pauze met alle gelegenheid om elkaar de laatste nieuwtjes te vertellen
  5. Discussie naar aanleiding van de inleiding van Geert Tent
  6. Roelie Goettsch, de nieuwe voorzitter van de Statenfractie, vertelt iets over het werk van de nieuwe Statenfractie en over de rol die de provincie volgens haar zou kunnen spelen op sociaal gebied
  7. Hans Hornstra vertelt iets over de voorbereiding van de zorgcoöperatie in Gees, waar hij nauw bij betrokken is
  8. Rond 16.00 uur sluit Hans Hornstra af
  9. Napraten onder genot van een hapje
Roelie Goettsch

Roelie Goettsch

Jacob Bruintjes - foto RTV Drenthe

Jacob Bruintjes – foto RTV Drenthe

Hans Hornstra

Hans Hornstra

De bijeenkomst wordt gehouden op maandagmiddag 12 oktober in dorpshuis De Weidehoek in Wijster en begint om 14.00 uur.

Meer informatie en aanmelding bij de voorzitter van de werkgroep Albert Huizing.