Door Redactie op 22 februari 2016

Pleidooi voor overkoepelende visie op ouder zijn en ouder worden

Wordt het niet eens tijd om een overkoepelende visie op ouder zijn en ouder worden te ontwikkelen? Dit vroeg Tweede Kamerlid Roos Vermeij (foto) aan Minister Lodewijk Asscher. De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe ondersteunt deze vraag van harte.

Er wordt veel discussie gevoerd en maatregelen getroffen over zaken die ouderen aangaan: AOW-uitkering, pensioenen, afnemende mobiliteit en draagkracht, zorg, eigen bijdragen, langer zelfstandig wonen, koopkracht, mantelzorgboete, werken na de pensioengerechtigde leeftijd, onzekerheid, bejegening en geringere aandacht van de politiek. Een besluit over het ene aspect heeft vaak gevolgen voor een reeks van andere aspecten, zonder dat die gevolgen voldoende in de discussie meespelen. Een goede, overkoepelende visie kan er voor zorgen dat beleid en maatregelen beter op elkaar worden afgestemd.

In het verleden zijn dergelijke visies wel uitgebracht, maar zijn inmiddels in de vergetelheid geraakt. De groep ouderen en de samenleving zijn sindsdien sterk veranderd.  ‘Doelgroepenbeleid’ was lange tijd niet ‘in’. De Werkgroep constateert dat de noodzaak van een visie op het ouder worden en ouder zijn door de PvdA Kamerfractie weer wordt erkend en is daarom zeer ingenomen met het pleidooi van Roos Vermeij.

Minister Lodewijk Asscher sprak tijdens het Kamerdebat op 28 januari 2016 van een interessante vraag. Hij wil eerst met zijn collega’s bespreken, of een dergelijke visie iets toe kan voegen.

Het volledige pleidooi van Roos Vermeij en het antwoord van Lodewijk Asscher daarop zijn opgenomen in de bijlage.