Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 3 juli 2015

Over 25 jaar behoort één op de drie Drenten tot de groep ouderen

Het aandeel ouderen onder de Drentse bevolking neemt snel toe. Het duurt nog maar 25 jaar – slechts één generatie dus – voordat een derde van alle Drentse inwoners 65 jaar of ouder is. Nu is dat nog één op de vijf Drenten. Het beleid op het gebied van bijvoorbeeld wonen, zorg en welzijn zal sterker moeten worden afgestemd op de vergrijzing om als samenleving tegemoet te kunnen komen aan de eisen die een dergelijke, ingrijpende verandering in samenstelling van de bevolking stelt.

De geschetste ontwikkeling van de Drentse bevolking blijkt uit de bevolkingsprognose, die Gedeputeerde Staten van Drenthe onlangs hebben gepubliceerd. Lees het nieuwsbericht hierover op de website van de Provincie Drenthe.

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe