Door Redactie op 14 december 2015

Ouderen Netwerk PvdA verstevigt contacten met de lokale en regionale werkgroepen ouderen(beleid)

Het Ouderen Netwerk PvdA heeft de lokale en regionale werkgroepen Ouderenbeleid van de PvdA uitgenodigd om de banden verder aan te halen. Op 14 december troffen zij elkaar in Amersfoort als eerste stap voor verdere samenwerking. Onze Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe was daar ook vertegenwoordigd; wij zijn een warm voorstander van samenwerking.

Samenwerking met lokale en regionale werkgroepen zorgt ervoor dat er beter zicht is op knelpunten die in het land worden ervaren. Bovendien boort samenwerking een groter reservoir aan van leden die over grote kennis en ervaring beschikken over bepaalde onderwerpen.

Een voorgenomen activiteit is een symposium over een rechtvaardig pensioenstelsel. Het symposium staat gepland voor maandagavond 21 maart. De uitkomst van dit symposium kan gebruikt worden door de schrijvers van het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017.

Het Ouderen Netwerk PvdA is twee jaar geleden in de plaats gekomen van het LAO, de Landelijke Adviesgroep Ouderen. De overgang naar een netwerk maakt het mogelijk om meer groepen en mensen in het netwerk op te nemen dan onder de LAO het geval was.

Het doel blijft hetzelfde: discussiëren en adviseren over onderwerpen die voor ouderen van belang zijn. Tot belangrijkste onderwerpen behoren: arbeid, inkomen, pensioenen, zorg, welzijn, wonen, mobiliteit en Europa. De adviezen zijn bedoeld voor de Kamerfractie, maar bijv. ook voor de sociaal-democratische fractie in het Europees Parlement.

Tot twee jaar geleden ontvingen oudere leden van de PvdA per e-mail een nieuwsblad, dat Digi-Response heette. De bedoeling van het Ouderen Netwerk is om een dergelijk nieuwsblad opnieuw uit te brengen. De eerstvolgende aflevering staat gepland voor maart/april.