Ouderen komen meer in beeld bij beleidsmakers

Door Redactie op 25 december 2017

Aan het einde van de vorige kabinetsperiode vertaalde de ophef over het tekort aan personeel in de verpleeghuizen zich in aanpassing van het ‘kwaliteitskader verpleeghuiszorg’. De daarmee verbonden kosten kunnen oplopen tot ruim 2 miljard euro extra voor de verpleeghuissector over 4 jaar. Daarvan wordt € 435 miljoen in 2018 ingezet.

Verschillende organisaties drongen er op aan om het bedrag van ruim 2 miljard euro niet alleen aan de zorg in verpleeghuizen te besteden, maar ook aan de thuiszorg, omdat het overgrote deel van de zorgbehoevende ouderen thuis woont. Het nieuwe kabinet wilde (nog) geen extra geld reserveren voor de problemen in de thuiszorg.

Streven naar een pact voor de ouderenzorg
De nieuwe Minister van VWS, Hugo de Jonge, stuurde op 7 december 2017 een brief naar de Tweede Kamer. Hij begint de brief met de zin: “Eén van de belangrijkste prioriteiten deze kabinetsperiode is het verbeteren van de ouderenzorg.” Kernpunten zijn:

  • het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
  • zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen;
  • het verbeteren van de verpleeghuiszorg.

Deze opgave wil de minister “graag samen met ouderen, zorgverleners, welzijnsmedewerkers, gemeenten, verzekeraars en andere maatschappelijke partners” vorm geven. Hij wil het pact in het eerste kwartaal van 2018 naar de Tweede Kamer sturen.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving
In zijn brief verwijst de minister ook naar het ‘Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving‘. Dit document is opgesteld door 21 organisaties van uiteenlopende aard. Zij noemen zich een ‘coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving’, bestaande uit ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg & Welzijn, Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, KNVG/ NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, V&VN, Zorgbelang Nederland.

Het document richt zich alleen op ouderen met een kwetsbare gezondheid. De coalitie vermeldt waar zij zelf voor willen zorgen en welke maatregelen zij vragen van zowel de landelijke als de gemeentelijke overheid.

Tweede Kamer wil een ouderenwoonakkoord
Op initiatief van Dik-Faber van de CU heeft de Tweede Kamer bij motie de regering gevraagd “eventuele belemmeringen in regelgeving weg te nemen en te komen tot een «ouderenwoonakkoord» met gemeenten, woningcorporaties, ontwikkelaars, ouderenbonden en andere relevante partijen als bijdrage aan de Woonagenda”.
Aedes (de koepel van woningcorporaties) en ActiZ (organisatie van zorgondernemers) “zijn blij met de kansen die het ouderenwoonakkoord kan bieden. […] willen ze bijdragen aan het landelijk akkoord om het lokaal makkelijker te maken om ouderen meer keuze in woonvormen en ondersteuning te bieden.

Woningcorporaties krijgen meer oog voor huurders met dementie
“Corporaties spelen een cruciale rol in het signaleren en zo nodig verbeteren van de woonsituatie van huurders met dementie. Hoe kunnen woningcorporaties bijdragen aan dementievriendelijk wonen?”
Lees hier meer over