Door Redactie op 2 december 2016

Oudere vluchtelingen in Nederland

De Werkgroep Ouderenbeleid vraagt zich af hoe het gesteld is met de oudere vluchtelingen die in Nederland verblijven. Een werkbezoek aan AZC Emmen levert veel informatie en een goede indruk op, maar die bieden maar beperkt inzicht in de situatie van ouderen in het algemeen, omdat er maar 6 ouderen verblijven.

Reyhan Horasan, programmabegeleider bij het AZC in Emmen, verzorgde de inleiding en later de rondleiding over het terrein.Verder waren vier andere leden van de leiding en het medische team aanwezig om vragen te beantwoorden.

Reyhan Horasan (archieffoto)

Reyhan Horasan (archieffoto)

Over AZC Emmen
AZC Emmen
biedt verblijf aan hoofdzakelijk gezinnen die uitgeprocedeerd zijn en wachten op vertrek uit Nederland. Het is een open AZC: bewoners kunnen zich vrij buiten de poort bewegen. Er is wel een dagelijkse meldingsplicht voor alle bewoners van 18 jaar en ouder.

Doel is het bieden van een veilig verblijf, activiteiten (met inbegrip van een taalcursus) en zorg. Het AZC heeft een eigen school voor de kinderen die in het AZC verblijven.
De verblijfstijd van de bewoners is verschillend. Er zijn bewoners die er al langer dan 5 jaar verblijven.

Oudere vluchtelingen
Het aantal ouderen onder de vluchtelingen is beperkt. In het AZC van Emmen verblijven er momenteel maar zes. Een lid van het medisch team vertelde, dat oudere migranten eerder bezorgd zijn om het lot van hun kinderen en kleinkinderen dan om hun eigen lot. Ouderen leven vaak een geïsoleerd bestaan wanneer zij geen andere taal spreken dan hun moedertaal. De verwerking van de opgelopen trauma’s speelt vele ouderen parten.

Crisisopvang
Een groot probleem waar het AZC mee te maken heeft, is het tekort aan crisisopvang: er zijn te weinig bedden beschikbaar in gespecialiseerde GGZ-instellingen.

Contacten tussen AZC-bewoners en lokale bevolking
Er blijkt behoefte te bestaan aan meer contacten tussen bewoners van het AZC en de plaatselijke bevolking. De bewoners kunnen niet aan regulier werk komen, omdat zij niet over de vereiste documenten beschikken, die een werkgever nodig heeft om iemand (tijdelijk) in dienst te nemen.
Reyhan Horasan en Albert Huizing, voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid, hebben afgesproken na te gaan of er meer mogelijkheden zijn om bewoners van het AZC en de plaatselijke bevolking met elkaar in contact te brengen dan nu het geval is.