20 mei 2015

Onze steun voor het manifest van de groep ‘Wij staan op!’

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe steunt het manifest, dat de groep ‘Wij staan op!’ heeft opgesteld. De groep bestaat uit 10 jonge mensen met een beperking; zij pleiten voor het verbeteren van de positie van mensen met een beperking in de samenleving. Sommige ouderen lopen tegen een deel van de beschreven problemen aan dat in het manifest wordt beschreven. Inwilliging van de wensen van ‘Wij staan op!’ zal dan ook gunstig zijn voor deze ouderen.

Lees het manifest van de groep ‘Wij staan op!’

Bekijk de website ‘Wij staan op!’