Door Redactie op 18 oktober 2015

Onze notitie ‘Waardig ouderenbeleid’ overhandigd aan Hans Spekman en Otwin van Dijk

Tijdens een PvdA-bijeenkomst over ouderenbeleid op 9 oktober heeft Ria Besselink namens de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA-Drenthe de notitie ‘Waardig Ouderenbeleid’ overhandigd aan Hans Spekman, voorzitter van de PvdA en aan Otwin van Dijk, fractiewoordvoerder Langdurige zorg en Wmo. In Drenthe stijgt het aandeel ouderen de komende jaren sterk. In de notitie verwoordt de werkgroep zijn ideeën en suggesties hoe beleid en voorzieningen hierop in kunnen spelen.

Een deel van de aanwezigen. Foto van Fred Cohen

Een deel van de aanwezigen.
Foto van Fred Cohen

De bijeenkomst vond plaats in het Tweede Kamergebouw. Doel was een gesprek tussen onder andere partijbestuur, Kamerfractie, het landelijke Ouderen Netwerk en regionale en lokale ouderengroepen over actuele zaken betreffende het ouderenbeleid.  Talrijke onderwerpen, die van belang zijn voor ouderen, zijn aan de orde geweest, waarbij de nadruk lag op sociale zaken en zorg.

Onze werkgroep was vertegenwoordigd door Ria Besselink en Henk Jeurink. Zij hebben hun impressie van de bijeenkomst verwoord in de bijlage.