Door Redactie op 19 augustus 2015

Ontstemde Werkgroep Ouderenbeleid wil uitleg van pensioenfondsen

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe is weinig te spreken over het handelen van pensioenfondsen, zoals dat naar voren kwam in de documentaireserie ‘Zwarte Zwanen’. In een brief vraagt de werkgroep enkele pensioenfondsen om uitleg en hun kijk op de gebeurtenissen, die in de documentaires getoond werden.

De leden van de werkgroep zetten vraagtekens bij de deskundigheid en betrokkenheid van de besturen en vertegenwoordigers van de pensioenfondsen bij het getoonde handelen. De uitzendingen roepen bij hen de vraag en twijfel op of er wel alles aan gedaan wordt en alle mogelijkheden worden benut om goede rendementen te halen op beleggingen tegen zo laag mogelijke kosten.

“Het beeld uit de documentaires ‘Zwarte Zwanen’ blijft ons achtervolgen en voedt de onrust over het wel en wee van de pensioenfondsen. Hoor en wederhoor vinden wij belangrijk voor ons uiteindelijke oordeel [….] Wij missen echter node een inhoudelijke reactie van de pensioenfondsen op dat beeld,” schrijft de werkgroep.

Lees de brief van de werkgroep aan het ABP, één van de aangeschreven pensioenfondsen.

De twee recent uitgezonden documentaires ‘Zwarte zwanen’ zijn gemaakt in opdracht van Omroep Max en zijn nog te bekijken op de website van de omroep: de documentaire van 13 juli 2015 en de documentaire van 14 juli 2015.