10 augustus 2017

Nog geen klik tussen Belastingdienst en mensen zonder internet

Een persoon die een belastingaangifte per post had ingestuurd, ontvangt een brief van de Belastingdienst met de mededeling dat hij geld terug krijgt. Daarvoor moet hij zijn rekeningnummer doorgeven. Voor hoe dat moet verwijst de Belastingdienst in de standaardbrief naar de website. Er wordt geen rekening gehouden met mensen die geen gebruik maken van internet.

Belastingdienst: voorkeur door digitaal
Het is bekend dat de Belastingdienst een voorkeur heeft voor digitaal berichtenverkeer. Het voornemen van de Belastingdienst om na een overgangsperiode het berichtenverkeer volledig digitaal te laten verlopen (‘Het afschaffen van de blauwe envelop’) ontmoette echter zoveel maatschappelijke weerstand, dat de Staatssecretaris toezegde dat het berichtenverkeer – dus ook belastingaangiften en belastingaanslagen – via de post voorlopig mogelijk blijft voor wie daar om vraagt.

Weinig tegemoetkomend
Erg tegemoetkomend jegens mensen die niet (meer) vaardig zijn in het omgaan met internet lijkt de Belastingdienst echter nog niet, getuige de volgende passage op de website:
“U kunt met ons overleggen over de mogelijkheid om een papieren kopie te krijgen van de berichten die wij naar uw Berichtenbox sturen.
Dat kan als u zelf niet in staat bent uw digitale post te bekijken. En als iemand anders machtigen om uw digitale post te bekijken geen oplossing voor u is.”

Voorbeeld
Een goed voorbeeld van die weinig tegemoetkomende houding is de eerder genoemde brief van de Belastingdienst over het doorgeven van het rekeningnummer via het internet. Deze brief houdt helemaal geen rekening met mensen die niet op internet actief zijn.

Zó had het ook gekund
Het had natuurlijk anders gekund. De brief had de tekst kunnen bevatten van de mededeling die op de website staat. Vervolgens had vermeld kunnen worden dat het rekeningnummer ook per post toegezonden kan worden middels een meegeleverd formulier en een antwoord-envelop. Zo moeilijk is dat niet voor een standaardbrief.
Daarmee had de Belastingdienst gehandeld overeenkomstig het uitgangspunt van de Nationale Ombudsman dat de overheid in haar handelen het burgerperspectief centraal stelt.