Door Redactie op 16 mei 2016

Mogelijke verbeteringen om de woonplaats prettiger te maken voor ouderen

Om het voor oudere inwoners van een stad of dorp prettiger te maken om er te wonen zijn er tal van verbeteringen mogelijk. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft een afvinklijst opgesteld van belangrijke kenmerken van een stad, die aangepast is aan de ouderen die er wonen. Amsterdam en Den Haag maken er al gebruik van. Deze afvinklijst is echter ook goed bruikbaar in minder grote woonplaatsen. Niet alleen handig voor de gemeente, maar ook inwoners, die op willen komen voor verbetering van het woon- en leefklimaat. Als voorbeeld is in een bijlage de afvinklijst opgenomen, die door Amsterdam is ingevuld.

Achtergrondinformatie is te vinden in de startnotitie die de gemeenteraad van Amsterdam eind 2015 heeft aangenomen.

Verder is er een project Seniorvriendelijke Gemeenten, dat op een iets andere manier eenzelfde doel nastreeft. Meer daarover is te vinden op de website van Active Ageing, een Nederlandse website hoewel de naam anders doet vermoeden.