Door Redactie op 17 april 2016

Middagbijeenkomst op 18 april voor oudere PvdA-leden in Drenthe (Update)

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe organiseert op 18 april 2016 wederom een middagbijeenkomst, waarvoor alle leden van de PvdA in Drenthe van 65 jaar en ouder zijn uitgenodigd. Het is een bijeenkomst om elkaar als partijgenoten (opnieuw) te ontmoeten en om er ook iets van op te steken.

Drie partijgenoten zijn bereid over een interessant onderwerp te komen vertellen:

1. Rudy Rabbinge, verbonden aan de Wageningen Universiteit, is zeer actief in internationale organisaties op het gebied van landbouw. Zijn verhaal zal gaan over voedselzekerheid op alle niveaus in de wereld. Hij komt na de pauze aan het woord.

2. Hans Hornstra, tot vorig jaar Statenlid, is één van de initiatiefnemers voor de oprichting van een zorgcoöperatie in Gees. Wat komt daar bij kijken en wat gaat zo’n zorgcoöperatie straks precies doen? Hans Hornstra vertelt er vóór de pauze over.

3. Verder is er ruimte voor een ‘Kwartier provinciale politiek’, waarin Albert Huizing als lid van het bestuur van het PvdA-Gewest  Drenthe iets vertelt over de gang van zaken rond de provinciale notitie ‘Sociaal beleid’ en mogelijk enkele andere inhoudelijke onderwerpen die momenteel binnen de provincie spelen.

Gespreksleider is Hans Hornstra.

Rudy Rabbinge Hans Hornstra Albert Huizing 12-10-2015 C

V.l.n.r.: Rudy Rabbinge, Hans Hornstra en Albert Huizing

Halverwege de bijeenkomst is er een ruim bemeten pauze, waarin de laatste nieuwtjes uitgewisseld kunnen worden.

De bijeenkomst vindt plaats in dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster. We beginnen om 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur. Eindtijd tussen 16.00 en 16.30 uur.

Voor wie het vervoer naar de bijeenkomst een probleem oplevert, kan bellen of mailen naar Albert Huizing; gezamenlijk wordt er dan een oplossing gezocht. Telefoon (06) 23 82 07 31 en mail-adres: alberthuizing42@gmail.com

Lees hoe het de vorige keer ging: Impressie van de bijeenkomst op 12 oktober 2015.

Update: Door werkzaamheden, respectievelijk familieomstandigheden hebben Roelie Goettsch en Jan Slagter af moeten zeggen.