Door Redactie op 14 augustus 2016

Middagbijeenkomst met Hans Konst en Cees Bijl voor 65-plus-leden

De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe organiseert op 3 oktober opnieuw een middagbijeenkomst voor PvdA-leden van 65 jaar en ouder. Speciale gasten zijn Hans Konst, specialist ouderengeneeskunde, en gedeputeerde Cees Bijl. Voormalig Kamerlid Tineke Witteveen zal het gesprek leiden. Met ook een ruime pauze verwacht de werkgroep voor een gezellige en interessante bijeenkomst te kunnen zorgen.

Speciale gasten

Hans_konst

Vóór de pauze zal Hans Konst iets vertellen en met de aanwezigen in discussie gaan over de mogelijkheden en praktijk van een specialist ouderengeneeskunde. Hans Konst is niet alleen medicus, hij is ook bijzonder goed thuis in de politiek. Zo was hij van 2009 tot voorjaar 2015 gedeputeerde van Fryslân.

Cees Bijl 2016-05-20 (200 x 267)

Na de pauze verwelkomen we Cees Bijl. Dit voorjaar werd hij op verzoek van de Statenfractie gedeputeerde van Drenthe. Daarvoor was hij 15 jaar lang burgemeester van Emmen. Cees Bijl zal onder meer iets vertellen over zijn overstap en over de provinciale politiek en vragen daarover beantwoorden.

Tineke Witteveen B

De bijeenkomst zal geleid worden door Tineke Witteveen. Zij is lid geweest van de Tweede Kamer en heeft daarnaast allerlei bestuurlijke functies vervuld. Momenteel is zij actief in onder meer de wereld van de zorg.

Globale agenda 
1. Opening door Albert Huizing, voorzitter van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe
2. Tineke Witteveen vertelt kort iets over haar activiteiten vroeger en nu
3. Hans Konst vertelt over de mogelijkheden en praktijk van een specialist ouderengeneeskunde
4. Pauze
5. Cees Bijl over zijn overstap en de provinciale politiek
6. Margreeth de Boer over ‘Dit is geen Bejaardennota’
7. Slotwoorden door Albert Huizing

Locatie
De bijeenkomst vindt opnieuw plaats in het dorpshuis De Weidehoek, Meester Haddersstraat 31, 9418 PB Wijster. Aanvang 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur. De eindtijd ligt ergens tussen 16.00 en 16.30 uur.

Aanmelden
Leden van de PvdA van 65 jaar en ouder kunnen zich voor de bijeenkomst per e-mail aanmelden bij Ike Huisman.
Bij Ike is ook meer informatie over de bijeenkomst te verkrijgen.
Deelname brengt voor de deelnemers geen kosten met zich mee.

Om een indruk te krijgen lees de impressie van de vorige bijeenkomst op 18 april 2016.

De foto van Hans Konst is overgenomen van Wikipedia.

Voor het laatst gewijzigd op 12 september 2016