Door Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe op 22 januari 2018

Meer aandacht voor uitvoerbaarheid en goede uitvoering van beleid gewenst

De recente discussie over de arbeidsvoorwaarden van werknemers bij Alescon is een voorbeeld van een situatie waarbij – in beginsel goedbedoeld – beleid is gevoerd zonder voldoende te letten op de uitvoerbaarheid en op de mogelijkheden en voorwaarden om dat goed uit te voeren.

Het afgelopen jaar zijn er talrijke rapporten en notities uitgebracht, die wijzen op onbevredigende uitvoerbaarheid en uitvoering van beleid. Eigenlijk weten we dat met z’n allen al lang, maar de aandacht verslapt snel wanneer we ons in gaan zetten voor nieuw beleid. De rapporten laten het nu ook duidelijk zien, onderbouwd en wel.

Wij – leden van de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe – maken ons er grote zorgen over dat het effect van beleid en regelingen voor de betrokken inwoners, niet altijd voldoende meetelt bij beslissingen van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Dit voedt het gevoel onder delen van de bevolking dat de overheid er niet in de eerste plaats voor de inwoners is.

Vandaag hebben wij een brief gestuurd naar de PvdA-fracties in Provinciale Staten van Drenthe en in de 12 gemeenteraden die Drenthe telt.

Daarin pleiten wij er voor, dat in ieder geval in alle overheidslagen aan de orde komen:

  1. het eenvoudiger en duidelijker verwoorden en opbouwen van wetten, regelingen en beleid;
  2. het in regelgeving en beleid rekening houden met de mogelijkheden en omstandigheden van zowel mensen die zichzelf goed kunnen redden als van mensen die dat (tijdelijk) minder goed kunnen;
  3. het mogelijk maken dat de overheid in individuele gevallen anders besluit, wanneer toepassing van beleid, regels en procedures leidt tot een onredelijke en onrechtvaardige uitkomst voor de betrokken inwoner(s);
  4. het tegen het licht houden van de uitvoering van regelingen en beleid mede vanuit het perspectief van de burgers voor wie het beleid of de regelingen bedoeld zijn.

Onze brief eindigt met 3 vragen aan de fracties.

Lees de brief aan de fracties

Eerder heeft het Ouderen Netwerk PvdA zich met een soortgelijk verzoek gericht tot de PvdA-fracties in de Eerste en Tweede Kamer.

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe

Lees over de samenstelling van de werkgroep

Meer over Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe