Door Redactie op 6 juni 2017

“Mantelzorgers beter verzekerd dan gemeenten vertellen” Update

Mantelzorgers zijn meeverzekerd voor aansprakelijkheid via de vrijwilligerspolis van de gemeente. 11 Drentse gemeenten geven hierover geen juiste informatie op hun website. Dit meldt het Aansprakelijkheidsverzekering Informatie Centrum (A.I.C.). De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe vindt dat gemeenten de mantelzorgers hier actief en juist over moeten informeren.

Onderzoek
Het AIC heeft onderzoek gedaan onder alle Nederlandse gemeenten en vastgesteld dat het bij ruim driekwart van de gemeenten schort aan juiste of volledige informatie. In Drenthe gaat het zelfs om 11 van de 12 gemeenten. Welke dat zijn vermeldt het AIC niet op zijn website.

Conclusie AIC
De conclusie van het AIC luidt: “Al met al kan worden gesteld dat de vrijwilligersverzekering van de gemeenten uiterst verwarrend is qua informatievoorziening. Vaak is het niet duidelijk dat de gemeente haar mantelzorgers verzekerd heeft en in welke mate zij gedekt zijn, hoe schade kan worden aangegeven en wat dit betekent voor de eigen verzekering.”

Gemeenten moeten verzuim goedmaken
De Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe vindt dat mantelzorgers ruimhartig ondersteund moeten worden door gemeenten. Het is goed dat mantelzorgers via de vrijwilligerspolis aanvullend verzekerd zijn voor aansprakelijkheid voor  schade die is ontstaan in hun rol van mantelzorger.
De gemeenten moeten het echter voor de mantelzorgers zo gemakkelijk mogelijk maken en dat kan door juiste informatie te geven en procedures eenvoudig en begrijpelijk te maken. Daar ontbreekt het bij veel gemeenten aan, blijkt uit het onderzoek van het AIC. Om dit verzuim goed te maken is het zeer wenselijk dat gemeenten alle mantelzorgers op de hoogte stellen van hoe het werkelijk zit.

Update
Bij motie verzoekt de Tweede Kamer “de regering om met gemeenten in gesprek te treden teneinde concrete stappen te zetten om de informatievoorziening over de aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren en verzoekt de regering tevens om de Kamer over de resultaten informeren.”
(Motie ingediend door Kuzu, Kamerstuk 30 169, nr. 66.)

Lees het gehele artikel van het AIC op zijn website.