Door Redactie op 25 augustus 2015

Langer zelfstandig blijven wonen in Drenthe

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat is wat de meeste mensen willen die door ouderdom of een beperking niet meer zonder zorg en ondersteuning kunnen. Daarvoor zijn onder meer nodig geschikte woningen, een passend aanbod in zorg, goede informatie, betaalbare oplossingen, bereikbare en passende welzijnsmogelijkheden, en nabijgelegen voorzieningen als winkels. Die zijn er niet altijd in voldoende mate. Wat moet er gebeuren om dit voor elkaar te krijgen? Op 27 oktober komt Marnix Norder naar Westerbork om met Drentse PvdA-leden te spreken over hoe dat in de 12 Drentse gemeenten het beste gerealiseerd zou kunnen worden.

Marnix Norder leidt het Aanjaagteam langer zelfstandig wonen. Dit team is door het kabinet ingesteld om behulpzaam te zijn bij het maken van afspraken tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgaanbieders, bedrijven en de betrokken (vertegenwoordigers van) bewoners. Die afspraken worden lokaal of regionaal gemaakt.
Het team is nu een jaar aan het werk en zal zijn activiteiten aan het einde van 2015 afsluiten. Marnix Norder heeft in diverse interviews al verteld over de bevindingen van zijn aanjaagteam tot nu toe. Lees bijvoorbeeld het interview in het blad van de ANBO. Het aanjaagteam heeft ook een voortgangsverslag (18 bladzijden) opgesteld, waarin de werkzaamheden uitgebreider worden vermeld en toegelicht.

Marnix Norder

Marnix Norder

Marnix Norder was o.a. gedeputeerde van Zuid-Holland en wethouder van Den Haag. Hij heeft in deze functies veel ervaring opgedaan, die hij nu goed in kan zetten. Verder is hij bekend als één van de dagvoorzitters bij PvdA-congressen.

De bijeenkomst in Westerbork wordt gehouden in één van de zalen van restaurant Meursinge, Hoofdstraat 48.
Aanvang 19.30 uur; de zaal is open vanaf 19.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst zal ook uitgebreid aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid in brede zin voor mensen met een beperking. Lees meer over dit onderdeel van de bijeenkomst.

De bijeenkomst wordt onder de vlag van PvdA Drenthe georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid PvdA Drenthe.

Foto van Marnix Norder: via Wikipedia van Gemeente Den Haag/Manon van de Leur

Laatst bijgesteld op 19 oktober 2015